20.5.18

Diverse. Framställning af blyhvitt pä elektrolytisk väg.

Industri-vännen 5-6, 1.3.1891

I en lösning af natrium-ammoniumnitrat inledes kolsyra till öfvermättning och sidan inhängas, såsom elektroder för en kraftig dynamomaskin, i denna vattenlösning blyskifvor. För att få elektroderna att värka likmätigt, är det behöfligt att ofta omkasta den elektriska strömmen. Vätskan måste dessutom genom fiitig omröring hållas i ständig rörelse. Allt eftersom blycarbonatet utfälles på blyskifvorna, bör det borskrapas, så att det får falla till kärlets botten.

"Sudd. A. Ztg"

Ei kommentteja :