24.12.08

Tulipalo Kristiinassa.

Lounas 74, 17.9.1887

Tämän kuun 13 p:nä illalla kello 11 1/4 ruwettiin antamaan palomerkkejä, sillä tuli oli walloillaan wärjäri Syrenin wärihuoneissa, jotka paloi poreksi tunnin kuluessa. Kun ihmiset saapuiwat paikalle, niin koko riwi oli jo niin tulen wallassa, että katto oli jo puhkipalanut sekä seinätkin jo hohti läpitse. Tulen irti pääseminen on aiwan tuntematon. Palotornin wartija ei nytkään mitään tiennyt tulipalosta, ennenkuin muut ihmiset antoiwat huomautuksia. Kun torniwartia rupesi kelloa soittamaan, oli tuli jo tunkenut wesikaton läwitse sillä seurauksella, että katto putosi sisälle. Mahdetaanko muissa kaupungeissa suwaita moisia palowartijoita, wai onko se wain tawaksi tullut Kristiinassa? Samonlaisista asioista on ollut jo ennen monta kertaa sanomalehdissä pakinoimista, waan se ei näytä siitä ottawan muuttuakseen, waikka pollisiki on wälistä kepillä woidellut selkää ja tehnyt wartijalle muistutuksia, kun owat tawanneet heitä wartioajalla nukkumassa, ja wieläpä juuri samaa wartijata, joka nytki oli wartiana. Eiköhän tuollaisia olisi welwollisuus eroittaa wiraastaan, wai miten? (K.)

Ei kommentteja :