24.12.08

Kannaksen Värit (mainoskirjanen)


Kannaksen väri Oy Petäjärvi
Kannaksen Värit
Mitä asiantuntijat sanovat niistä

[---]

[---]

KANNAKSEN VÄRI OY.
Sähköosoite VÄRI
PETÄJÄRVI
Puhelin Petäjärvi

Suosittelemme tuotteitamme:
PUNAMULTAA
KELTAMULTAA
RUSKOMULTAA

Värejämme myytävänä
KAIKISSA HYVIN LAJITELLUISSA VÄRl-, RAUTA ja SEKATAVARAKAUPOISSA

VÄRIT SOVELTUVAT ÖLJY- JA VESIVÄREIKSI

[---]

Kauppakirjapaino OY Viipuri
1938

[3]

Otteita analyyseista.

Viipurin
Maanviljelys- ja Kauppakemiallinen
Laboratorio

Viipuri, Punasenlähteenkatu 8.
Puhelin 28 87.

TUTKIMUSTODISTUS N:o 447-415
Kannaksen väri Oy
Petäjärvi.

Jouluk. 21 p:nä 1937 tarkastettaviksi jätetyt 3 kpl. maavärinäytettä antoivat seuraavat tarkastustulokset:

Merkki: rautaoksidi (Fe2O) hienojauhe litran paino
Punamulta N:o 1 ...................... 79,9% 98,5% 0,556 kg.
Keltamulta 1 ...................... 78,3 " 97,2" 0,440"
Punamulta N:o 31. ruskomulta 74,3 " 100,0 " 0,680"

Leima.

Viipurissa tammikuun 11 p. 1938.

Toivo Karttunen.

Laboratorion johtaja.

[4]

[5]

Jäljennöksiä

Helsinki marraskuun I p:nä I937.
KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.

Lähettämänne kelta, ruskea ja punamultavärit olemme kokeilleet. Tuloksena voimme lausua niitten värien hyvät ominaisuudet. Ovat keveitä ja omaavat hyvän peittämis ominaisuuden. Suosittelemme
Kunnioittaen,
Veljekset Nissinen
Maalaamo, puh. 26 375
Ktta Petter Nissinen.

Savonlinnassa
syyskuun 24 p:nä 1937.

KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.

Lähettämänne värinäytteet punanen, keltanen ja rus­kea, olen tutkinut ja havainnut erittäin heinoiksi, peittä­vät hyvin ja kuivavat hyvin öljyvärissä jonka täten saan mielihyvin pyynnöstä todistaa.
Kunnioittaen
Oskar Ronkanen.
Maalariliike.

[6]

Tänään olen kokeillut Kannaksen Väri Oy:n valmista­mia kelta- ja ruskomultaväriä, ja totean: että keltamulta vastaa hyvin ranskalaista, niinsanottua viiden kirjaimen, I. C. L. E. S. merkkistä keltamultaväriä, jota on yleensä ja tähän saakka enin käytetty ja parhaana pidetty maas­samme.
Samoin myöskin ruskomulta, joka on mielestäni vielä niin kaunisvärinen ja sopiva moneen eri tarkoitukseen lman lisäkuloria. Värit ovat hienoa öljyn kanssa eikä jätä shakkaa purkin pohjalle kuten sanotaan. Senvuoksi ensitilalle käytettäväksi Kannaksen Väri Oy:n valmistamia väriä kaikkialla.
Sakkolassa lokakuun 20 p:nä 1937.
Adolf Pitkänen
kauppias ja maalari
(sinetti)

KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.

Lähettämistänne väri näytteistä puna, kelta ja ruskomullasta olen kokeillut ja havainnut ne omaavan hyvän peitto kyvyn ja kuivuu hyvin, sekä sekaantuu myös hyvin öljyyn ja veteen, väri aines laadultaan hienoa. Joten voin hyvällä syyllä suositella sitä käyttöön.
Jyväskylässä 17. 1I. 1937.
(sinetti)
Auto- ja Kilpimaalaamo
N. Halme.

[7]

Pyynnöstä olen kokeillut Kannaksen Väri Oy:n värejä ja kokeiluna tuloksena voin yllätuoda seuraavaa.
Kelta ja ruskomulta ovat täysin arvostelun kestäviä värejä ja käyttökelpoisia niin sisä kuin ulkotöihin.
Samoin punamulta on hyvin peittokykyinen hiekkavapaa ja erittäin edullinen ulkomaalauksissa.
Sakkolassa 27.9.1937
Valter Aarnio
Maalari.


Olen maalauttanut Autokorjaamoni Kannaksen Väri O/Y:n värillä. Väri on kaunis sekä sitova. Ammattimiesten kesken tarkastettua parhainta, mitä vesiväri voi olla, joten puolestani suosittelen sitä hyvänä laatuvärinä.
Kiviniemessä marrask. 1 p:nä 1937.
Kiviniemen Autokorjaamo
H. Mustonen

KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.


Lähettämistänne värinäytteistä puna-, kelta- ja ruskomulta värejä olen kokeillut ja havainnut niiden omaavan hyvän peitto- ja kuiv. kyvyn niin öljy kuin vesiväreinä.
Samalla saan myöskin mainita, että olen kokeillut niitä peltimaalauksissa, öljy- ja lakkapintoina ja todennut nii­den olevan tarpeeksi hienoja ja kuivuvan erittäin hyvin, sekä kaikin puolin käytännössä olevia ulkolaisia värejä vastaaviksi.
Viipurissa, marraskuun 30 päivänä 1937.
Anton Elomaa
Maalarimestari, Viipuri.

[8]

Tampereella, tammikuun 3 p:nä 1938.
KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.

Olemme aikaisemmin vastaan ottaneet teidän lähettä­männe värinäytteet kokeiluja varten, ja olemme katsoneet niiden olevan vastaavia tarkoitustaan varten. Ovat kaikki kevyttä laatua ja peittoisaa sekä kevyttä sivellä. Kelt-, rusko- ja punamulta, kelta ja punamulta ovat tummempia kuin muiden (ulkolaisten} tehtaiden tuotteet. Vaaleissa värisekoituksissa ne 'eivät ole niin edullisia kuin ovat edellä mainitut värit. Mutta lattioissa y. m. tummemmissa värisekoituksissa ne vastaavat tarkoituksensa edullisesti. Peitto kyky on hyvä eikä kuivumisessa ole mitään esteitä. Voin suositella Kannaksen Väriä tarvitsijoille, ja tullaan niitä myöskin käyttämään kevätsesongin alettua. Kunnioittaen
Talvio & Viinikainen
E. Talvio.

KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.

Olen kokeillut tehtaanne valmistamia maavärejä, pu­naista, keltaista ja ruskamultaa. Suosittelen kaikille värien kuluttajille kotimaisen tehtaan tuotteita. Kohtalaisen hy­vän peitto ja kuivumiskykynsä vuoksi jotka vastaavat ulko­laisia saman luokan värejä.
Jyväskylässä 29. 12. 1937.
Maalausliike
Jyväskylä
Lauri Keituri.

[9]

Lahti 22.12.1937
KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.


Olen kokeillut lähettämiänne värinäytteitä. Puna, kelta ja ruskomultaa, havaiten niiden täyttävän hyvälle keltamullalle asetettavat vaatimukset. On hienoa, kuivaa ja peittää hyvin.
Maalausliike. Lahti.
K. V. Laaksonen


Turku , 12. 12.1937.
KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Olen kokeillut teidän lähettämiä kuivia värejä ja voin niistä mainita seuraavaa. Punamulta on kohtuullisen hienoa, peittää ja kuivaa öljyssä hyvin, ruskomulta tuntuu vähän korkeammalta, peittää ja kuivaa hyvin, on jonkun verran tummempaa kuin ulkolainen multa, keltamulta on hienoa, peittää ja kuivaa hyvin mutta on se vähän tummempi kuin ranskalainen keltamulta. Ulkomaalauksiin, jolloin sitä sekotetaan esimerkiksi lyijyvalkoiseen, tekee se värin kalliimmaksi, koska sitä saa vaan vähemmän määrän siihen lisätä, tummissa väreissä on asia toinen. On tietysti ilolla todettava että maassamme on ruvettu näitä värejä valmistamaan joten ulkolaisia ei enää niin suuressa määrässä tarvitse tuottaa.
Kunnioittaen
Th. Franck.
Maalarimestari.

[10]

Todiste.
Pyynnöstä voin täten todistaa, että Kannaksen Väri O.Y. Sakkolan Petäjärven kylästä, maasta nostamat ja valmistamat maavärit: keltamulta ja punamulta, ovat väriaineeksi sopivia ja kaikinpuolin käyttökelpoisia, sekä öljy- mutta erittäinkin vesiväri sivelyihin ulkopuolisiin töihin. Johon osaltaan on vaikuttamassa värin kestävyys sekä kauniit ulkopuolisiin pintoihin sopivat värisävyt.
Petäjärvellä 24 p:nä toukok. 1937.
Väinö Pekkanen
Maalari, Sakkolassa.

KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.

Olen kokeillut Kannaksen Väri O.Y:n värejä, puna-, kelta- ja ruskomultaa. Värien peittokyky on hyvä ja kuivuvat hyvin, laadultaan ovat värit hienoja, ja keveitä tilavuuteen nähden. Ruskean ominaisuutena voisi vielä mainita sen erikoisen hyvin kuivavuus. Joten voin hyvällä syyllä suositella värejä käyttöön.
Lieksassa 15 p. 1. 1938.
Kunnioittaen
A. Kontturi
Maalausliike

[11]

KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.


Lähettämillänne värinäytteillä puna-, kelta- ja ruskea- mullalla olemme kokeillut useihin erilaisiin maalauksiin ja havainnut ne erikoisen tuntuisiksi ja hyviksi. Jos puna- ja keltamullan voisi saada vaaleammaksi, ennustaisin niille suurta menekkiä. Missä tummat värisävyt tulevat kysymykseen, sopivat yllämainitut maavärit peittävyytensä ja hienoutensa puolesta erinomaisesti, joten niitä kotimaisina värijauheina mielihyvin suosittelemme.
Tampereelle 24 p:nä tammikuuta 1938.
Hj. Lehtonen.
Maalausliike.

KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.

Kokeiltuani jättämillänne värinäytteillä, punaisen, rus­kea ja keltanen, olen tullut huomaamaan, että ne liukene­vat helposti sekä vernissaan että veteen ja omaavat täysin hyvän peittokyvyn, sekä kestävät laatuunsa nähden ver­tailun ulkolaisten aineiden kanssa. Tulevaisuuden mark­kinatuote.
Kiviniemessä 3. 3. 1938.
Juho Pelkinen
Maalari.

[12]

Turku helmikuun 4 p:nä 1938.
KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.

Saan täten pyynnöstä ilmoittaa, että olen tehnyt kokei­luja väreistänne, nimittäin keltamulta, ruskea ja punaväri.
Kokeilun perusteella olen tullut havaitsemaan, että vä­rit ovat käytännöllisen hienoja sekä että kuivuvat hyvin. Olen tehnyt sekoituksia pellava öljyyn, jonka perusteella voin ilmoittaa, että värit kuivuu hyvin ilman kuivikkeita.
Tämän kaiken perusteella voin suositella yllä mainitut värit tarvitseville käytettäviksi.
Merkitsen kunnioittaen
V. Kuusikoski
Kautta
Maalausliike W. Kuusikoski
ja Kumpp.

Viipuri, 9 p:nä maaliskuuta 1938.
KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.

Lähettämistänne värinäytteistä puna-, kelta- ja rusko-multa värejä olen kokeillut ja havainnut niiden omaavan hyvän peitto ja kuivamiskyvyn niin öljy kuin väsiväreissäkin joten suosittelen niitä alan käyttäjille hyvinä maaliaineina.
Maalausliike V:set Mustonen
Juho Mustonen

maalarimestari. Viipuri

[13]

Viipuri 19.2.1938.
Kokeiltuamme Kannaksen Väri Oy. valmistamia kelta-, puna- ja ruskomulta kuivia väriä, toteamme että värit ovat hienoja sekä väriltään moitteettomia jaöljyyn sekoitettuna hienoa ja hyvin kuivaavaa. Joten mielihyvin suosittelemme edellä mainittuja värejä.
Maalaustyö O.Y.
K. Uotinen

KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.

Olen kokeillut lähettämiänne värejä puna-, kelta- ja ruskomultaa. Tuloksena voisi mainita, että värit soveltuvat vesi sekä öljyväri maalaustöissä moitteettomasti. Värit ovat keveitä, hienoja ja hyvin peittäviä. Täten suosittelen Kannaksen Väri O.Y. tuotteita käytettäväksi.
Kiviniemessä 4p. maaliskuuta 1938.
Juho Monenen.
Maalari.

[14]

Helsinki, 19 p:nä maaliskuuta 1938.
KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.

Kokeiltuani Teidän lähettämäänne kelta-, puna- ja ruskomultaa olen tullut siihen kokemukseen, että ne ovat korkealaatuisia värejä, hienous on ensiluokkainen, joten voin mielihyvin suositella niitä ammattimaalareille, soveltuvina niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin. On erittäin ilahduttavaa, että kotimaassa pystytään valmistamaan puheena olevia väriaineita, tarvitsematta tuottaa kaikkia multia ulkomailta.
O.Y. Kallion Maalaamo
Jalm. Nikula.

KANNAKSEN VÄRI O/Y.
Petäjärvi.

Olemme kokeilleet lähettämiänne värejä puna-, kelta­- ja ruskomultaa. Tuloksista voisimme mainita. Punamulta on laadultaan hienoa, kevyttä ja hyvin kuivuu myös öljyssä, keltanen ja ruskea ovat vähän painavampaa, mutta muuten laadultaan ne myös hienoa ja hyvin kuivuvaa, sa­moin kun ne sekaantuvat hyvin kaikki öljyyn ja veteen. Joten voi suositella niitä hyvällä syyllä käyttöön.
Kuopiossa 2 p. maaliskuuta 1938.
Maalaushuolto
pl. Olli Salovaara.

[---]

Osta kotimaista
Suosi työtä suomalaista

Ei kommentteja :