7.12.08

Tampereen Werkatehtaan hiljakkoin perustettu: Kaunowärjäys ja Pesulaitos (mainos)


Uusi Suometar 110, 13.9.1880

Tampereen Werkatehtaan hiljakkoin perustettu: Kaunowärjäys ja Pesulaitos
wastaan ottaa wärjättäwäksi, pestäwäksi, likapilkkuja poisotettawaksi:
Nais- ja mieswäen waatteita,
Kartiinia ja huonekalujen päälliskankaita,
Wilttiä, Pöytäliinoja ja mattoja,
Saarlia ja nauhoja y. m.
silkkisiä, puolisilkkisiä', willa- ja puoliwillasia.
Huomaa! Ei mitään esineitä tarwitse ratkoa.

Miesten waatteet wärjätään tahi pestään tawallisesti ilman ratkomatta, waan saadaan aina takaisin täydellisessä kunnossa hywin prässättynä ja alkuperäisessä muodossaan, sillä jos puku tarwitsee ratkoa niin neulotaan se jälleen ja jos se on risanen laitetaan se. Neulomus-palkka ja aineet lasketaan perin huokeaan. Jos Naiswäen waatteet tarwitsewat ratkoa, niin saadaan ne sitä wastoin aina kappaleina takaisin hywin appreterattuna ja sileäksi prässättynä.

Muut esineet takasin saadaan tawallisesti walmiina.

Wastaanottopaikkamme owat:
Werkatehtaan puoti Tampereella.
Hra C. A. Fontell'in puoti Helsingissä Unioninkatu 30.
Rouwa Grahn'in puoti Turussa, Läntinen Aurakatu 16 Aleksanderin torilla.
Hra Ferd. Nyqwist'in puoti Wiipurissa.
Hämeenlinnassa olewa kirjakauppa.
Neiti Aleksandra Elfwing'in kirjakauppa Haminassa.
Rouma Olga Sarell Loimijoella.
Hra E. Tensikkala Kausalan pysäyspaik.
Hra M. Nissilä Utin pysäyspaikalla.
Hra K. F. Granberg Nurmijärwi Korpi pysäyspaikalla.

Ei kommentteja :