8.12.08

Tietoja jokapäiwäisessä elämässä tawattawista aineista. 68. Plankkiraswa.

Oulun Wiikko-Sanomia 52, 31.12.1853

68. Plankkiraswa.

Plankkiraswaa, jota myös kengän kiilteeksi eli waksiwoiteeksi sanotaan, tehdään monellakin tawalla ja sitä löytyy monta eri laatua, mikä wetelätä, putelissa säilytettäwää, mikä kowempata, tousissa eli purkeissa pidettäwää. Seuraawista plankkiraswa walmistuksista on moni aikanansa salaisuutena pidetty, jota tekiä ei ole tahtonut hywästäkään hinnasta ilmoittaa. Nyky-aikoina mokomat konstit ja salaisuudet eiwät maksa mitään, jonka tähden tässäki saatetaan ilmoittaa usiampia plankkiraswan walmistuksia.

A. Tehdään seuraawista aineista:
6, 7 eli 8 kuorittua, päiwällä ennen keitettyä potakkaa (perunaa),
1 luoti kimröökiä (terwan-nokea),
2 luotia wäkewää palowiinaa,
1 luoti siirappia,
1 kortteli olutta (eli hywää sahtia),
2 jumprua etikkaa,
2 " sade-, lumi- tahi järwiwettä,
2 munan walkuaista.

Ensin hierotaan potakat morttelissa taikka maalikiwellä hywin hienoksi taikinaksi, johon sitte munan-walkuaiset seoitetaan. Kimrööki häimmennetään wiinan kanssa, ja kun se on tehty, niin seoitetaan ensin sekin ja senjälkeen siirappi, olut. etikka ja wesi toinen toisensa perästä potakka- ja munan-walkuaissotkuun. Sitte on woide walmis ja korjataan puteliin.

B. Aineita laitetaan:
6 luotia hienoksi surwottua, luun-mustaa,
28 " siirappia,
4 " sokeria,
3 " liinöljyä taikka traania,
1 luoti wihtrilli-öljyä,
jotka seoitetaan yhteen ja jätetään 8: tiimaksi seisomaan. Senjälkeen hämmennetään niitten sekaan
4 luotia wäkewää parkki-wettä,
4 " raudaln-ruoste-wettä (taikka wihtrilli-wettä),
3 " wihtrilli-öljyä.

C. 20 luotia sulattua talia,
16 " luun-mustan jauhoja,
1 " siniwäriä,
16 " hienoa sokeria,
8 " siirappia,
16 " maitoa,
16 " palowiinaa,
8 " suola-öljyä (saltsyra),
4 " wihtrilli-öljyä,
1 " arapian-kummia,
½ " lawenteli öljyä.

Tali ja luun-musta seoitetaan ensin hywin tarkkaan yhteen, ja muut aineet saatetaan sitte toinen toisensa perästä sekaan, ja hämmennetään wisusti. Arapian kummi ja lawenteli-öljy hierotaan sitä ennen keskellänsä yhteen, ja sitte wasta, kun edelliset aineet owat ennättäneet jähtyä, hämmenetään nämätkin sekaan.

Ei kommentteja :