24.12.08

Arwoisalle yleisölle... (ilmoitus)


Kaiku 19, 12.5.1883

Arwoisalle yleisölle saan täten ilmoittaa, että olen awannut kauppaliikkeeni wärjäri I. Hartikaisen kartanossa, toiwoen kunnioitetun yleisön suosiota. Kajaanissa 16. Huhtik. 1883.
A. Immonen

Ei kommentteja :