24.12.08

Polityyrilakan kauppaaminen.

Kaiku 132, 8.11.1888

Senaatiin oli tehty walitus että maahamme on alettu tuoda semmoista polityyrilakkaa suuremmissa ja pienemmissä pulloissa, joissa on alkohoolia, mutta niin wähän hartsi-aineita, ettei sitä woi käyttää puun tahi metallin lakeeraamiseen. Tämä aine onkin paremmin wärjättyä palowiinaa ja wäkijuomaksi siis aijoktukin. Sen kauppaaminen on siis wastoin wiina-asetusta. Senaati on käskenyt kuwernöörien ilmoittaa asianomaisille wiinantarkastajille, kaupunginwiskaaleille ja nimismiehille, että heidän tulee pitää tarkan walwonnan alasina tällaisia polityyrilakkakauppoja, ja missä polityyrilakka wiinaksi huomataan, nostaa kanne.

Ei kommentteja :