28.12.08

Suomen kieltä ja Suomen tosinetta.

Kansan Lehti 34, 28.8.1869

Keisarillisen isoruhtinallisen Majest. Arm. asetus on korottanut Suomen kieltä julkiseen oikeuteensa. Mutta yhtä rehellinen kuin ennenkin on ruotsinkieli wieläkin Suomessa, ja hätäpä ollessakin, koska useimmat arwokkaammatkin ihmiset pitäwät häntä asioissaan. Eipä tuo häpeä olla könöttämässä tuomarinkaan rinnalla kihlakunnan oikeudessa. Waikka suomalaiset asia-miehet selittäwät suomeksi asiansa niin tuomari kääntää sen ruotsille, niin kuin hywällenkin urolle. Eikös se ole wäärin että suomalaisen asiat on tämän tuntemattoman muukalaisen hallussa, ne ei kuitenkaan sillä parane, waan pikemmin pahenewat. Waikka onhan sen- tähden niitäkin miehiä jotka saawat asiansa toimeen tällä halwalla suomenkielellä ilman tuon muukalaisen armotta; jos kohta niitäkin on jotka tätä muukalaista suosiwat ja pitäwät asioissaan, niin kuin ou täytymyskin, että muka paremmin herraksi huomataan, kun he ruotsia taitawat. Mutta eiköhän wielä tule sekin aika, että tästä arwostaan jääwät taka-pajulle eli jälki-jätteiksi. —
Onpa se talonpoikaisessakin kansassa paha willihenki ja suuri ylenkatse tämän suomen kielen päälle. Se on heillä waan mieli kiihkeenä että muukalaisilla sanoilla, joita wielä paljon on suomen kielen seassa, kaunistella juttujaan, niinkuin lukia tietää. Eipä wielä kaikki tunnekkaan wanhaa perin-pohjaista suomea ja oman äidin kieltä. Esim. kun äskön seurakunnassamme nähtiin eräs lähetys kirje, jonka päälle oli kirjotettu wirkanimeksi: Lankain-painaja. Kaikki tämän kirjeen näkiät tälle pilkaten nauroiwat, kun luuliwat sitä joksikin parjaus sanaksi. Niin muodoin kirjeen wastaan-ottajalle saattoi tyytymättömän mielen. Tämä muka ei ottanut wastaan tätä lankain-painajan nimeä, siitä arwosta kuin se Wärjäli. Mutta eiköhän tämä nimi lankainpainaja ole yhtä merkitsewä, ja paremmin suomen kielen mukainen kuin tuo: Wärjäli. Koska olen wanhain miesten kuullut sanoman että ennen lankoja painettiin, ei märjätty. *)

—kk—.

Suomen ystäwä

* Kuun laehettaejae on taessae aiwan oikeassa. Lankain painaja on suomea ja sopima nimitys. Waerjaeli ja waerjaetty ei ole puhdasta suomea.
Toim.

Ei kommentteja :