8.12.08

Aluna.

Sanomia Turusta 10, 13.5.1851

Alunaa tarwitaan monessa paikassa parannukseksi, ja minun sitä neuwoessani, on melkein joka kerta kysytty: "niin walkostako alunaa?" johon olen wastannut: "walkosta aina aluna on." — "Mutta annetaampa ostajalle usein sinistä alunaa." — "Sitä ei ole koko luonnon waltakunnassa; sillä se ainet, jota tietämättömät niin kutsuwat ja sillä nimellä myywät, ei ole muuta kun sinistä- eli wasken-wihtrilliä, se on rikkihapotettua waskea (cuprum sulphuricum), eikä siinä ole alunan ainetta (terra aluminea) wähääkään."

Mutta tuolla wäärällä nimellä on paljo pahaa tehty ja monta ihmistä kauwan kidutettu, monta tapettukin leiwässä. Se on kojetettu ja monelle tiedetty asia, että kaltias leipä alunalla saadaan pikemmin ja kaunemmin nousemaan kun ilman, makua melkein muuttamatta. Samaten nousee leipä pöyheäksi sinisellä ja walkosella wihtrillilläkin, makua sangen wähän muuttamalla, mutta tulee myös sangen myrkylliseksi, tekee ensin wiileskelemisen ja piukoituksen mahassa ja suolissa, kuiwetuttaa wähittäin koko ihmisen ja ottaa wiimein hengen aina kowemmalla ja kowemmalla watsan puremisella. Olisi siis tarpeellinen jokaisen muistaa, että wihtrilli ei alunaa ole.
S---l---s

Ei kommentteja :