25.12.17

Sorgens färg.

Syd-Österbotten 52, 10.7.1926

Under det man i Europa Amerika och Japan sörjer sim avlidna anhöriga i svart, användes för samma ändamål de mest olika färger i andra länder. Så t. ex, är sorgens färg i Syrien himmelsblått; i Egypten gult, i Abessinien askgrått, i Indien rött, i Kina vitt.

Ei kommentteja :