22.12.17

Pohjois-Suomen kaoliinilöydöt.

Teknillinen aikakauslehti 3, 1920

Muutamia vuosia sitten ryhtyivät eräät henkilöt lähemmin tutkimaan Kemijärven ja Kuolajärven välisillä seuduilla esiintyviä kaoliinikerrostumia ja voivat he tällöin todeta, että nämä kerrostumat muodostivat kaiken todennäköisyyden perusteella yhtenäisen noin 20 km pitkän vyöhykkeen, alkaen se Salmijärveltä ja jatkuen pohjoiseen sivu Savukosken kylän. Jo aikaisemmin on ollut tunnettua, että näissä paikoissa löytyy kaoliinia, vaan ei siihen ole kiinnitetty sen suurempaa huomiota. Paikallinen väestö on sitä jo pitemmän ajan käyttänyt uuniensa valkaisuun y. m. Teknillisen Porslinitehdas O. Y:n Turussa tekemien analyysien mukaan sisältää Lapin kaoliini: 90,78 % puhdasta savea, 8,01 % kvartsia ja 1,21 % maasalpää. Ammattimiehet pitävät sitä erittäin sopivana tulenkestävien hiilien, eristäjien y. m. porsliinivalmisteihin.

Ei kommentteja :