8.12.17

Radikal nyhet inom operationstekniken.

Åbo Underrättelser 7, 8.1.1927

Så intimt förbunden med den kirurgiska medicinen liksom med all sjukvård är den vita färgen att man ovillkorligen ryggar tillbaka när man i en sjukhuskorridor möter en operationssköterska klädd i grön linnerock och grön linnemossa, skriver St. T.

Patienterna på Maria sjukhus i Stockholm ha de sista dagarna kunnat skymta just den synen. Det har icke varit fråga om något experiment eller om någon synvilla från febersjuka. Sedan några dagar är den stora operationssalen på sjukhuset ommålad i en ganska mörk, [] och för sig vacker och for ögonen mycket behaglig grön färg. Gröna äro också operatörens och de assisterandes rockar och mössor samt allt det linne som tarvas vid ingreppet. Patienter höljes i grönt, där förut ett vitt lakan fick göra tjänst, och varenda handduk inom salen är i exakt samma milda, mörkgröna färg.

Envar kan lätt förstå vilken uppseenfeväckande omläggning detta skall vara av hela bilden av en stor operation. Där förut glödlamporna drevo upp ljuset från en hel interiör i vitt till en för ögonen nästan outhårdlig styrka, och där allting utom operatörernas och sköterskornas gummihandskar var skinande vitt, där är nu heia färgskalan försjunken ned till en dunkel som påminner om 80-talets invedningar.

Det är amerikanerna som först började emancipera sig från det traditionella vita vid all sjukvård. De ha med den förutsättningslöshet man kunnat vänta hos ert ung kultur insett att för operatören, som vid det kirurgiska fallet är den viktigaste personen, är det vita icke en hjälp utan en ökad påfrestning. Därför ha de experimenterat med en hel rad brutna färger och stannat vid en grön nyans. Denna användes nu konsekvent vid alla textilier i operationssalarna.

När under 1800-talet den fullkomligt genomförda renligheten blev den bas, från vilken all kirurgi måste utgå, var det nästan självklart att det vita som sedan urminnes tider förbundits med renlighet, skulle blifva den kirurgiska sjukvårdens självskrivna färg. Det vita blev som en symbol på steriliteten av alla instrument och alla nödvändiga textilier, det var den färg som alltid förbundits med den genomförda renligheten.

Det skalle en nyare kulturs friska klarögdhet till för att se att ett sådant sakligt samband icke fanns och att en mörkare färg kunde vara lika ren och ur andra synpunkter mera lämplig. Förmödligen är det endast en tidsfråga när förändringen är fullt genomförd.

Ei kommentteja :