23.12.17

Norjassa keksitty uusi väriaine Titanivalkoinen.

Teknillinen aikakauslehti 3, 1920

Kristianian Polyteknillisen yhdistyksen kokouksessa piti tri Jebsen hiljattain esitelmän eräästä uudesta norjalaisesta teollisuudenhaarasta: titanivalkoisen valmistamisesta. Esitelmänpitäjä mainitsi, että titanirautakivimineraalia, josta titania saadaan, on suuria määriä ympäri koko maapallon. Europassa on titanirautakivilöytöjä tehty Skandinaviassa, varsinkin Norjan rannikolla. Suurin Norjassa tehty löyty on Sogndalin läheisyydessä.

V. 1909 alkoivat prof. Torup ja Jebsen kokeilla menettelytavalla, jonka avulla titani saataisiin erotetuksi mineraalista kutakuinkin halvalla tavalla ja käytetyksi teollisuustarpeisiin. Tarpeellinen raaka-aine saatiin Sogndalista. Kokeilujen tulokset ovat tähän asti olleet varsin tyydyttäviä. Tähän mennessä on tehdas valmistanut maalausväriä, titanivalkoista, mutta vastaisuudessa on tarkoitus ryhtyä valmistamaan myöskin muita tuotteita.

Arvosteltaessa titanivalkoista, on sopivinta verrata sitä kahteen enimmän käytettyyn valkoiseen väriin: lyijyvalkoiseen ja sinkkivalkoiseen. Sinkkivalkoisella on useita etuja lyijyvalkoisen rinnalla, mutta sen peittämisvoima on huomattavasti pienempi. Sekoittamalla määrätyllä tavalla näitä kahta väriä saadaan paras tulos. Värivivahdus, peittämisvoima ja kyky ottaa pellavaöljyä määräävät värin hyvyyden. Titanivalkoinen on osoittautunut kykenevänsä voittamaan sekä sinkkivalkoisen että lyijyvalkoisen kaikissa näissä suhteissa. Käytännöllisten kokeiden kautta on käynyt selville, että jos talo on maalattu kaikilla näillä kolmella värillä, on titanivalkoinen kestänyt parhaiten. 1 kg titanivalkoista, jossa on lisänä 860 kg pellavaöljyä, peittää 27 neliömetriä. Sama määrä sinkkivalkoista, lisänä 750 gr pellavaöljyä, peittää 15 neliömetriä, ja lyijyvalkoisen suhteen ovat vastaavat luvut 400 ja 15. Lisäksi on huomattava, että titanivalkoisella saadaan hyvä tulos 1 à 2 vedolla ja että sillä on helpompi työskennellä.

Titan A. S:n tehdas tuottaa vuosittain 3,000 tonnia väriä. Tämän määrän valmistamiseksi tarvitaan 8,000 tonnia titanirautakiveä, ja Norjassa tehdyt löydöt takaavat niitä rajattoman määrän.

Ei kommentteja :