4.12.17

Färgerna i hemmet.

Åbo Underrättelser 61B, 4.3.1923

Övers. för Å. U. ur Hjemmenes Vet.

Färgerna lära ha en otrolig förmåga att påverka vårt sinnestillstånd. Detta har kanske till en del varit känt sen gammalt men har på senare tider blivit föremål för studium. Nu anser man att bestämda färger ha en bestämd verkan pa människor, isynnerhet på människor med sjuka nerver, och vem har väl fullt friska nerver i vår tid.

Vetenskapen har konstaterat, att inramningen och den därav beroende atmosfären i ett hem är annat och mera än ett smakspörsmål, varigenom den blir bestämmande för hela vår själsliga tillvaro. Och icke allenast för vårt välbefinnande utan för vår karaktär och andliga utveckling i vidare bemärkelse, för våra nerver och värt humör och hela vårt hälsotillstånd.

Så långt kunna dessa teorier likväl icke drivas att man t ex. kunde tillskriva köksans ilskna humör de gallgröna väggarna eller påstå, att mörka väggar och tapeter framkalla den neurastani och melankoli som allt för lätt utveckla sig till en skilsmässa. Nej, nog kan man alltjämt antaga att en frisk och sund människa kan njuta tillvaron i vilket rum som hälst om väggarna sedan äro gallgröna eller spenatgröna eller vad färg som hälst, men ett nervöst eller melankoliskt temperament har nytta av den lindring, som kan finnas i omgivningen, allt som stämmer sinnet ljust och kan i färgernas strållörmåga finna ett hjälpmedel, som hämtar glada och ljusa tankar i följe.

Men hur ställa vi oss till detta faktum i våra hem?

Man kan icke förhindra solen att skina, men man gör sitt bästa i att förhindra den att komma in i rummen. Solen är för skarp för ögonen och tar färgen av möblerna och så drar man för gardinerna. Och nästa steg är att rummet också skail göras så mörkt som möjligt med mörka mattor, och mörk panel och mörka tapeter. Den mörkröda färgen t. ex, borde bannlysas från väggarna - den röda färgen verkar som känt irriterande. Mörkgrönt stämmer sinnet tungt, då däremot äpplegrönt har våren i följe och gör sinnet glatt.

Mörkrött har, som sagt, ett ogynnsamt inflytande på ett nervöst temperament, uppväcker vrede och obehärskade impulser 1 den grad, att språket t. o. m. ger detta hävd i uttrycket "han ser rött". Undvik därför starkt rött, men var icke rädd för mildare röda nyanser. Pompejanskt rött verkar som en glädjefanfar för att inte tala om gammal rosa, vilken är lika så härlig som sällsynt. En bekant parisisk teaterstjärna har i sitt hem en matsal med tapeter i gammal rosa med tigerskinn på golvet och tigerskinn som stolbeklädnad. Den betecknas som något enastående.

Då man i ett nytt hem står inför ett färgval, måste man dock I de flesta fall göra detta inom en viss ram, som bestämmes av ekonomi och andra omständigheter. Men säkert är att man aldrig går fel, om man väljer sand- eller segelgarnsfärg, pärlgrått eller vitt allt efter rummets bestämmelse. Dessa färger äro neutrala men kunna dock framhäva omgivningen, äro ljusa utan att vara skärande eller kalla och stå bra mot de flesta sammansättningar.

Det är en känd sak, att alla tapeter blackna mer eller mindre varför det gäller att hålla sig till dem som i alla fall blackna mindre, men tråkigt nog är det de ledsammaste färgerna, sem äro de mest hållbara.

Gult är solitt, men banalt och bör väljas i milda nyanser. Men ett helvitt rum är au rekommendera, "Allt vitt är I förbund med det goda" säger en dansk författare och det vita och rena skyddar så att säga sig själv, blacknar icke och blir ekonomiskt vki konstgjord belysning då det icke uppslukar mer än 20 procent av ljusstyrkan. Ge ett sådant rum liv med sammansättningar vattengrönt och svart eller i grått och guld, men välj som sagt vitt, det förstorar rummet och förstärker ljuset.

Om valet i hög grad måste rätta sig efter pungen att det icke blir råd till tapet kan limfärg med fördel användas, ty den är icke kostsam och kan framställas i mjuka och matta pastellfärger. Här en anvisning på beredning av limfärg: Den önskade färgen upplöses i vatten till en mjuk deg. Lim kokas och tillsättes. Blandningen prövas på ett trästycke. Färgar färgen icke av när den är torr och man gnider på den är blandningen lagom, eljes tillsattes mera lim.

Ei kommentteja :