31.10.13

Päiwänwalon waikutus woihin.

Tampereen Sanomat 14, 3.2.1885

Eräässä saksalaisessa talouslehdessä kerrotaan niistä johtopäätöksistä, joihin eräs oppinut professori Soxlet Münchenissä on tullut walon waikutuksesta woihin.Tieteellisten kokeittensa kautta on hän tullut huomaamaan seuraawaa joka päiwäiseen elämään sowitettuna.

Woita pitää niin paljon kuin mahdollista Warjella Walon Waikutuksesta; senwuoksi onkin wälttämätöntä, että woin walmistus- ja säilytyshuone owat hywin heikosti walaistuja. Ja jos oikein tarkka tahtoo olla, pitää ikkunaruutujen semmoisessa huoneessa olemaan himmeänkeltaisia tai punaisia. Kun woita  myydän ulkoilmassa ja torilla on hywin mukawaa peittää woi wihreillä lehdillä, sillä lehtien wihreä wäri tekee, että ne walon wärit, jotka waikuttaisiwat haitallisesti, tulewat wähemmin tuntuwasti waikuttamaan.

Ei kommentteja :