19.10.13

För målare.

Industri-vännen 19, 1.10.1890

Den mängd olja som skilda färgstofter kräfver, om de med oljan skola bilda goda målarefärger, är för hvarje fall ganska olika. Så behöfves t. ex. för
100 vigtsdelar Kremserhvitt 10 vgts.d olja
" " Zinkhvitt 14 " "
" " Kromgrönt 15 " "
" " Bärgcinnober 25 " "
" " Järnox.(Cap.mortis) 30" "
" " Guldokra 66" "
" " Ljusokra 75 " "
" " Grönjord 100 " "
" " Pariserblått 106 " "
" " Berlinerblått 112 " "
" " Bernsvärta 112 " "
" " Koboltblått 125 " "
" " TerradiSiena (bränd) 181 " "
" " " " (naturel) 241 " "
Vid färgens rifning bör man också se till, det blott så mycket olja tillsättes, att den stoftfina massan endast synes tjock och seg men ej förefaller blöt och flytande, ty har man blott några gånger öfverfarit blandningen med löparen blir massan, till följd af att hon likformigt blandat sig med oljan, mindre tjockflytande. Dessutom kan inan altid tillsätta litet olja, om färgen skulle synas vara för tjock. färgen blifvit för tjock, måste endast anrifven färg tillsättas, och den redan halffärdig blifna färgen måste sedan genomarbetas väl. Man bör alltid rifva färgen tjockare, än man villhafva honom, då han skall användas till målning.

Då färgen är färdig, skall han hafva samma mjukhetsgrad som smör vid måttligt varm temperatur. Någon liten tillsats af etherisk olja till färgen ar fördelaktigt, ty därigenom bringas han fortare att torka. Vax gifver målarefärger större konsistens. Det är också fördelaktigt att. preparera målarefärgerna med bernstensfernissa och petroleum. Ett, som man också bör beakta, är att mineralfärger biifva bäst, om de först rifvas mpd vatten och att detta sedan uttränges genom rifning med olja.

-s-

Ei kommentteja :