1.11.13

Kuinka kankaan wäri saadaan suojelluksi pesussa.

Kymi 9, 1.2.1893

Jos etikkaa pannaan suorastaan pesuweteen, niin suojelee se waalean-punaisia ja wihreitä wäreja luopumista wastaan ja jos etikka-pirttua lisätään huuhdeweteen, saawat sywäpunaiset waatteet, jotka owat waalenneet wärinsä alkuperäisen kirkkauden takaisiin. Soodaliuos (soodan tulee olla puhdistettua) pysyttää purpurapunaiset ja sinisen harmaat wärit, ja potaskaliuos uudistaa mustat wärit willassa. Jos kankaan wärit owat wahingoittuneet ja muuttuneet raswasta, niin saawat ne entisen kiiltonsa ammoniakkiwettä käyttämällä (1 osa syöwyttäwää ammoniakkia, 10 osaa wettä). Jos wärit owat muuttuneet lipeä aineitten waikutuksesta (potaska, saada, syöwyttäwä kaalio eli naatrio, ammoniakki j. n. e), niin saawat ne entisen wärinsä takaisin etikkaa käyttämällä.

- Imitatsiooni teknikko M.

Ei kommentteja :