18.10.13

Oförstörbara metallfärger.

Industri-vännen 19, 1.10.1890

Från d:r Grafs & Co kemiska fabrik i Berlin har kommit i handeln anstrykningsfärger, hvilka förnämligast då det gäller målning af järnfartygs-skrof järnbroar, ångpannor gasrör etc., äro de förmasta i hänspendet som hittils blifvit utbjudna i handeln. Färgerna angripas hvarkea af den atmosfäriska luften eller af något slags gaser af hetta eller köld. Syror invärka, lika, på litet på dem, som ammoniak eller andra kaustika alkalier. Vatten, vare sig det är hett eller kallt, sött eller salt utöfvar på dem ej heller något inflytande. Järnplåtar bestrukna med detta slags färger hafva leget i månuder i hafs vatten utan att på det ringaste sätt blifva angripna, under det undra järnplåtar, som blifvit anstrukas med vanliga målarefärger på ganska kort tid blifvit lideles uppfrätta af hafsvattnet. Dessutom täcka dessa färger långt bättre än de vanligen bästa täckfärgerna t. ex. mönja eller blylivitt eller kinesiskt hvitt.

Ei kommentteja :