24.10.13

Färgad mjölk

Tidning för mjölkhushållning 30, 23.7.1893

Färgad mjölk är det nyaste på förfalskningens område i Amerika. Då mjölk genom tillsattsen af vatten antager en blåaktig färg, söker den praktiske amerikanen göra dess utseende mera tilldragande genom att tillsätta saffran eller någon annan organisk växtfärg.

Ei kommentteja :