2.10.13

Lazurlack för lampskärmar.

Industri-vännen 6, 20.3.1890

Kopparspånor fyllas i en flaska till ungefär 1/4 af flaskans rymd och sedan tillsättes rå terpentin. Flaskan, som hålles okorkad, omskakas dagligen en eller par gånger. Efter några daga r börjar terpentinen antaga grön färg, samtidigt med det att den tjocknar. När lösningen fått consistens af vanligt målarelack, afhälles den från botten satsen, och är användbar till färg för bestrykning af lampskärmar och dyle.

Ei kommentteja :