9.10.13

Bönderna i Mexiko

Lördagsqvällen 47, 21.11.1896

Bönderna i Mexiko ha on egendomlig sedvänja. De plöja med oxar af en färg på förmiddagen och med oxar af en annan färg på eftermiddagen. Anledningen härtill veta do icke själfva, utan nöja sig mod att säga, att deras förfäder gjort på samma sätt, och att det därför måste vara riktigt.

Ei kommentteja :