17.10.13

Sekalia. Willojen ja Willalankojen peseminen.

Kansanvalta 19-20, 16.5.1907

Lampaat tulee pestä noin wiikkoa ennen keritsemistä ja sen jälken pitää sellaisessa paikassa, etteiwät uudestaan likaannu.

Willoja ei pestä ennen kehräämistä, koska niitä on helpompi käsitellä ne kun ne sisältämät raswaa. Lankoja, jotka aiotaan säilyttää pitemmän aikaa, on paras pitää pesemättömänä, kunnes ne käytetään.

Ennen wärjäystä owat sekä willat että langat pestäwät hywästi kolmessa tai neljässä, 40:nasteen lämpimässä wedessä, joka 10 kg lankoja tai willoja warten walmistetaan siten, että ensimäiseen weteen pannaan 750 gr soodaa, toiseen weteen pannaan 250 gr soodaa ja 1 kg saippuaa, kolmanteen weteen pannaan ainoastaan 1 kg s[a]ippuaa.

Willoja ja lankoja ei saa hangata.

Willat pestään siten että niitä painetaan ja puserretaan wedessä. Jottei mitään willoista pestäessä menisi hukkaan, woi pitää ne korissa tai tilawassa werkossa, joka pannaan weteen ammeeseen.

On huomattawa, että ammeen tai saawin, jossa langat pestään, tulee olla tilawa, ja että wettä on siinä niin paljon, että se hywin peittää langat noin 250-300 litraa wettä 10 kgr lankoja kohti.

Peseminen tapahtuu seuraawasti: Jokaisen wyyhden ympärille sidotaan höllästi rihma, wyyhdet pujotetaan sileille kepeille, noin 10 kpl kullekin. Nämä lasketaan soodaweteen noin neljännes tunnin ajaksi. Toisella kädellä puserretaan tai pyyhkäistään kutakin wyyhteä kepin ympäri. Näin jatketaan kunnes kaikki liuonnut lika on wyyhdistä puserrettu. Kun kaikkien wyyhtien suhteen on samalla tawalla menetelty, nostetaan kepit lankoineen muutaman kerran ylös ja alas lipeässä ja on tällöin huomattawa, ettei lankoja saa lipeässä paljon pudistella, koska ne siinä helposti wanuwat.

Jos langat owat niin likaisia etteiwät ne yllämainitussa kolmessa wedessä wielä ole tulleet täydellisen puhtaiksi, pestäköön ne uudestaan samalla tapaa useammassa sooda ja saippuawedessä. Ei pidä kuitenkaan käyttää wäkewämpää lipeää, koska langat siitä helposti tulewat keltaisiksi. On myöskin hywin paha pestä lankoja kiehuwassa wedessä, sillä se sijaan, että saisi ne siitä liata ja raswasta, jota ne sisältäwät, puhdistetyksi, palawat nämä niihin kiinni, jolloin on hywin waikeata saada ne puhtaiksi.

Langat huuhdotaan sitten kahdessa haaleassa wedessä, jonka jälkeen ne saa olla 2 wuorokautta kylmässä wedessä, joka kerran waihdetaan, jotta kaikki lipeä puhdistuisi langoista. Jos langat owat hywin höllästi kehrätyt ja pehmeät, on niillä taipumus wanua, ja jos sellaisia lankoja wärjätään tumman wärisiksi, tulee ne pestä ainoastaan soodawedessä eikä saippualla, sillä saippuawesi wanuttaa lankoja, sekä senjälkeen huuhtoa puhtaassa, kylmässä wedessä.

Pestyt tehtaanlangat tulee warmuuden wuoksi wiekäkin kerran pestä ennen wärjäystä.

Ei kommentteja :