8.10.13

Om herrmoderna i London

Lördagsqvällen 47, 21.11.1896

Om herrmoderna i London skrifves till St. D.: För att uppmuntra sidenindustrien i England har prinsen af Wales lofvat söka återinföra bruket att begagna sidenvästar. Från Spitalfields och Bethnalgreens väfverier har han utsett västtyger för sin räkning af olika mönster, såsom vattradt svart siden mod heliotropfärgade prickar, svart siden med hvita rosenknoppar m. fl.

Ei kommentteja :