20.10.13

Frågor och svar. 39. Huru skall man bereda sjelflysande färger?

Industri-vännen 19, 1.10.1890

B.....g.

Svar.
39. Man bereder sig en god sjelflysande färg genom att glödga ostronskal samman med svafvel. Ostron- eller snäckskal halfbrännas först i god flammtld och skrapas sedan ren från den deras utsida täckande hornar tade hinnan, hvarefter de sönderstötas och nedpackas i tunna lager i eu grafitdigel med hvarftals svafvelblomma. Sedan digeln blifvit nästan fullpackad. stjälpes en annan digel som lock öfver densamma och kittas fast med tillhjälp af eldfast lera. Sedan detta blifvit fullgjordt insattes digeln i en ugn och genombrännes väl. Är draget i ugnen starkt och den eldas med goda träkol, kan den kemiska processen rörsiggå på omkring en timme. När glödgningen sedan afslutats måste digeln lämnas täckt ända tills smältan i honom hunnit fullständigt kallna, och då tages hon raskt ur digeln och förvaras i glaskärl med väl inslipad glaspropp. Den på detta sätt erhållna smältan gifver ett vackert fosforliknande sken, som synes ganska långt omkring.

Ei kommentteja :