22.5.10

Myrkyllistä wäriä (uutinen)

Tampere 76, 26.9.1885

Äskettäin osti täällä eräs kaupunkilainen, kuteu Aamul. kertoo, kotitarwetta warten punaisen ruunia wäriä, joka on niin myrkyllistä, että wärjääjän kädet siitä turmeltuiwat sekä kaswot, joita kohden myrkyllinen höyry wärjatessä nousi, siitä myöskin wammoja saiwat. Tällä myrkyllisellä wärillä wärjätyt sukat ennättiwät myös jalkaan wedettyinä tehdä pahan waikutuksensa, ennenkuin asia huomattiin. Lääkäri, jolta on apua haettu, on käskenyt polttaa kaikki mainitulla wärillä wärjätyt waatekappaleet.

Ei kommentteja :