26.5.10

Miten waate saadaan puhtaaksi laikoista.

Wiipurin Sanomat 270, 20.11.1891

Kaikki likapilkut vaatteessa eivät ole samaa laatua: toiset owat mekaanillisesti, toiset kemiallisesti yhtyneet kankaasen, muutamat ovat tarttuneet ainoasti pinnalle, toiset taas owat turmelleet kankaan luonnollista wäriä. Jos tahdomme puhdistaa waatetta laikoista, tulee meidän tietää, mistä ne ovat tulleet. Usein sen näkee jo likapilkun wäristäkin. Laikkoja on yleensä sitä helpompi poistaa waatteesta, mitä wähemmän niillä on ollut aikaa imeytyä kankaaseen. — Useat laikkojen poistamiseen käytetyt aineet ovat wäkewiä ja saattavat waromattoman käsissä helposti turmella wäriä, jopa itse kangastakin. Parasta on käyttää niitä wedellä selotettuna, mutta sen sijaan uudistaa yritystä useampia kertoja, kunnes laikka on poissa, Myöskin on syytä estää puhdistus-ainetta hajoomasta likapilkkua laajemmalle. Warovaisuuden wuoksi sopisi myöskin, ennenkuin ryhdytään itse kangasta puhdlstamaan, tehdä kokeita jollakin samasta waatteesta leikatulla tilkulla.— Yleensä menetellään likapilkkuja poistettaessa siten, että pannaan pilautunut kohta waatteesta joksikin ailaa puhdistus aineesen likoamaan, ellei pelätä seoksen wahingoittawan kangasta, tai myöskin kostutetaan kangas kerran toisensa perästä sillä ja hierotaan pilautunutta kohtaa (paperia ja arkaluonoisempia kainkaita ei woi hieroa sillä paperi siitä rypistyy ja arkaluontoiset kankaat turmeltuwat) tai pyhitään likapilkkua puhdistus-aineeseen kastetulla tilkulla tai pannaan tahraantunut kohta seokseen kastettujen imupaperikappaleiden väliin ja asetetaan raskas paino päälle, — Jos laikkojen puhdistukseski on käytetty wäkewiä aineita, tulee waate wiruttaa puhtaalla wedellä tai saippuavedellä, jos kangas sen sietää. Milloin kankaan kiilto on puhdistettaessa wahingoittunut, täytyy laikan kohta kiillottaa uudestaan.

Erilaatuisten laikkojen tuntemiseksi huomautamme, että musta, punertava, sinipunerwa ja ummansininen wäri (paitsi indigo- ja berlininsinistä) sekä myöskin raudan, wäriomenain ynnä muitten sellaisten aineitten awulla saadut wärit muuttuvat happojen waikutuksesta punertawiksi. Keltainen taas vaalenee hapon awulla, paitsi orleaninkeltainen, jota muuttuu rusokellerwäksi. Alkali eli leipäsuola muuttaa risilja (bresilja) wärin sekä keltapunaisen sinipunerwaksi ja viheriän kellertäwäksi tai keltaisen ruskeaksi. Hiki waikuttaa samaten kuin lipiäsuola.

K. ja Y:ta.

Ei kommentteja :