27.5.10

3. Niinten wärjäys.

Wiipurin Sanomat 269, 18.11.1893

Neuwoja Hongan-nisan palmikoimiseen.
Kirjoitti: M. Kurppa,
Käsitöiden opettaja.

[Kirja on ilmestynyt irtosivuina Wiipurin Sanomat -lehden sivuilla. Tässä vain nrossa 269 ilmestynyt värjäykseen liittyvä osuus.]

3. Niinten wärjäys.
Paras ja mukawin on niinten wärjäyksessä käyttää n. k. "lappuwärejä", joita on kaikkialla kauppapuodeissa saatawana. Wärin keität padassa walmiiksi lappuun painettujen ohjeitten mukaan. Keittäessä woit niinen kanssa koetella josko se jo tekee halutun näköistä eli ei ja sen mukaan siihen sitte lisätä wettä tahi wäriä. Kun wäriä olet tarpeeksi keittänyt, otat padan tulelta ja nyt, jos on toista henkilöä saapuwilla, ojentaa hän wärjärille pienen kouran täyden niiniä, jotka kastat wärissä ja wiskaat saapuwille tuotuun pärewasuun kuiwamaan ja walumaan. Näin teet kunnes kaikki wärittäwäksi aijotut niinet on wedetty wärin läpi. Niiniä on pidettäwä käsissä höllästi että wäri pääsee sisimpiinkin tunkeutumaan. Näin wäritetyt niinet eiwät kaipaa mitään kuiwaamista eikä muutakaan hoitoa.

Tawallisemmin wäwitään ainoastaan "Waalean wiheriällä" ja "Merensinisellä" sekä "Aneliinilla"; siis wireäksi, siniseksi ja punaiseksi.

Ei kommentteja :