3.6.07

Wärisokeus.


Suomalainen Wirallinen Lehti 128, 31.10.1876

Ruotsissa(?) on professori Holmhren äskettäin tutkinut rautateitten palweluksessa olewia henkiä ja tullut siihen päätökseen että koko joukko oli niin sanottu wärisokeita, s. o. näkewät wäärin wärejä, pitäen esimerkiksi punaista wiheriänä ja niin edespäin. Suomessakin on Ö. F:n mukaan haawa- ja silmälääkäri L. Krohn näinä päiwinä ruwennut tutkimaan rautatien palweluksessa olewia, joiden joukossa hän jo kuuluu löytäneen muutamia semmoisia, jotka eiwät woi eroittaa punaista lyhtyä wiheriästä.

Ei kommentteja :