7.6.07

Farliga leksaker.


Morgonbladet 41, 19.2.1873

Med anledning af den olydshändelsen af ett barns förgiftning genom färgstycken i en wanlig färglåda, har stadens fiskal hos särskilda köpmän uttagit en hop sådana lådor för att af kemister till sitt innehåll undersökas. Bland trettiofyra färglådor befunnas tre innehålla mer eller mindre starkt arsenikhaltiga färgämnen, några i högsta grad lifsfarliga. Twenne af de lådor, som innehölla giftiga färger, woro hemtade från hrr Julius Hartmans och en från K. I. Wilmans salubodar. Färgerna lära hafwa warit dels ryska, dels ryska fabrikater.

(Wbl.)

Ei kommentteja :