19.6.07

Tupprödt eller tetronrythrin.


Vikingen 33, 23.4.1873

Visst talar ordsprålet om att blifva röd som en tupp, men att tuppen skulle innehålla ett rödt färgämne har man väl hittils icke kommit arr förmoda. Detta är emellertid händelsen, men det är icke kammen, såsom någon torde ana, utan i en helt annan del i hufvudet. Det är i den såkallade rosen, en värtlik fläck öfver ögonen på åtskilliga ganar af tetraoslägtet, som dr. Wurm i Teinach upptäckt det hittils okända färgämnet, och som ännu icke låter sig met bestämdhet klassificeras. Genom utdragande med kloroform och fördunstning låter sig sig framställas ur rosen på tuppar, tjedrar, fasaner och några andra hönsfpglar; hjägare veta redan förut att om man gnider ögonvårtan på ett sådant djur med en lindrigt fuktad hwit näsduk, färgas den ganska vackert röd. Hr Bischof, som fått del af fundet, har funnit att färgämnet ligger i de nedre hudlagren, liksom pigmentet, hvilket ger menniskoeracerna deras oika hudfärg, och det förekommer dels löst i de talrika cellerna, dels såsom talrika små korn. Baron Liebig angifver flere reaktioner, af hvilka det visar sig att detta färgämne är en substans af egen art, som icke har någon ting gemensamt med blodets färgämne.

Ei kommentteja :