6.6.07

Fabriikia ja käsityön laitoksia Suomessa 1848 ja 1849.


Maamiehen Ystävä 49, 7.12.1850

Hänen Keisarilliselle Majesteetillensä alamaisuudessa annetussa kertomuksessa fabriikeista ja käsityön-laitoksista Suomessa, luetellaan seuraawia:

1. Puuwilla Fabriikia. Wanhin, Rauchin ja Nottbekin Tampereella, on myös suurin maassa; siinä löytyy 610 työntekiää, jotka wuodessa walmistawat 100 tuhatta naulaa puuwilla lankaa ja 42 tuhatta kappaletta kangasta, noin 170 tuhannen hopia ruplan arwosta. Toinen Barketsin Turussa, walmistaa 50 työntekiällä noin 54 tuhatta naulaa lankaa. Kolmas, nuorin, Forssan fabriki Tampereella, alkoi wasta loppupuolella w. 1849 käymään, on 92 työntekiällä walmistanut 80 tuhatta naulaa lankaa. Walmistettu työ kaikilta kolmelta on 208 tuhannen hopia ruplan arwosta.
2. Tuli-Ruisku Fabriiki, Osbergin Helsingissä, walmistaa 14 työntekiällä ruiskuja 3 tuhannen hopia ruplan arwosta.
3. Kattuuni(?) Fabriiki, Hulpherm Pohjan pitäjäässä, walmistaa kahdella työntekiällä 100 hopia ruplan arwosta.
4. Sikorifabriika, Herrualassa, Wiipurin seuduissa, Walmistaa 3:ella työntekiällä 1,800 hop. rupl. arwosta.
5. Hajuöljyn ja wiinanwäen laitos, Fahlkransin Turussa, 2 työntekiää, walmistu 1560 hop. rupl. arwosta.
6. Englannin nahka garweria, 4 luwultaan, 21 työmiehellä ja walmistus 15 tuhannen hop. rupl. edestä, yhteensä.
7. Porsliini,- kakeli- ja kruuku-fabriikiä on yleensä 8 kappaletta 100 työntekiällä; walmistus nousee noin 22 tuhanteen hop. rupl. SUurin niistä on Lösströmin Suotniemessä, Kaukolan kappelia; siinä walmistetaan noin 13 tuh. hop. rupl. arwosta wuodessa: Ansteni Helsingissä, walmistaa 40 tuh. kaakelia wuodessa.
8. Wäri ja Kritumyllyjä, 2 yleensä, 13 työmiestä ja walmistus noin 8. tuh. hop. rupl. arwosta.
9. Wäriaineen fabriki, Waasassa, 13 työmiestä ja walmistus 5200 hop. rupl. arwo.
10. Lasibruukia on 10, työmiestö 185 ja työn arwo 56 tuh. hop. rupl.
11. Hattu-fabriika, Fagerströmin Helsingissä, 5 työmiestä ja työ 2,600 hop. rupl. arwosta.
12. Kartta-fabriikia on 5, työmiestä 44 ja työ 3800 hop. rupl. arwosta.
13. Werka-fabriikia on 8, työntekiää 304 ja walmistus 96 tuh. hop. rupl. arwosta.
14. Wasun- ja leikkikalun fabriika Helsingissä, työmiestä 2 ja työn arwo 575 hop. rupl.
15. Korttifabriikia 2, Helsingissä ja Turussa, työntekijää 27, ja työn arwo 11,600 hop. rupl.
16. Lakkafabriiki Helsingissä, yhdellä työmiehellä, työn arwo 450 hop. rupl.
17. Sawipiipun fabriikia on 3, työmiestä 4, ja työn arwo 600 hop. rupl.
18. Ruumiin arkun fabriiki Helsingissä, 4 työmiestä, ja työn arwo 1,500 hop. rupl.
19. Kankaan kuto laitos Kaskisen kaupungissa, 8 työntekijällä, työn arwo 100 hop. rupl.
20. Kynttelin, Saipuan ja Suopan fabriikia on 4, työntekiää 37 ja työn arwo 64 tuh. hop. rupl. Suurin on herra Alfthanin Wiipurista. W. 1849 on niissä kaikkiaan walettu 18,780 leiwiskää tali kyntteliä.
21. Mashiini fabriikia on 3, Julinin Pohjan pitäjäästä (58 työmiestä,) Cowien(?) ja Eriksonin Turussa, (68 työmiestä) ja Falben Waasassa, yhteensä 125 työmiestä, walmistawat työtä noin 17 tuh. hop. rupl. arwosta.
22. Metallin ja kelion walaus; Färdingin Luwiassa, 5 työmiestä ja työn arwo 2700 hop. rupl.
23. Soittokalujen laitos, Möllerin Marian pitäjäässä, 4 työmiestä ja työn arwo 1000 hop. rupl.
24. Möbeli fabriikiä on 3, työmiestä 34, työn arwo 7,700 hop. rupl. Suurin on Lithowiuksen Helsingissä.
25. Öljy laitosta on 2, tampereella ja Padasjoessa, työmiestä 6, työn arwo 9,500 hop. rupl.
26. Paperibriikua on 9, ja työntekiää 199, ja työn arwo 48 tuh. hop. rupl. Suurin on Frenckellin Tampereella, jossa 108 työntekiää walmistaa paperia 30 tuh. hop. rupl. arwosta.
27. Sateensuoja fabriika, Jomanin, Turusta, walmistaa 8 työntekiällä 400 hop. rupl. arwosta.
28. Porteri ja Cukka(?) keittoja on 5, työntekiää 8, työn arwo 5,300 hop. rupl.
29. Safiani fabriiki, Richterin Turusta, 1 työmies, ja työn arwo 50 hop. rupl.
30. Seili fabriikia on 3, työmiestä 52 ja työn arwo 9,800 hop. rupl.
31. Seeweden fabrika, Holmströmmin Ristiinassa, 1 työmies, työn arwo 255 hopia ruplaa.
32. Lainawarwia on 8 ja 144 warsinaista työmiestä niistä; työ arwataan 67,400 hop. rupl.
33. Sokeribruuki, Kissilefin Helsingissä, walmistaa 18 työntekiällä 91 tuh. hop. rupl. arwosta; w. 1848 walmistettiin siellä wähilleen milliona naulaa sokeria.
34. Speili-gabriika, Höijerin Helsingissä, 5 työmiestä ja työn arwo 1,744.
35. Wiinawäenlamppu fabriika, Falkmannin Helsingissä, 5 työmiestä ja työn arwo 4 tuh. hopia ruplaa.

(Jatketaan.)

Ei kommentteja :