15.6.07

Giftundersökningar.


Åbo Underrättelser 331, 5.12.1878

Icke mindre än 216 från enskilda personer inlemnade profwer hafwa af ingeniör Lundberg i Helsingfors under november månad undersökts. Deraf hafwa 3 tapetprofwer innehållit stor qvantitet arsenik, 19 tapeter och 6 tyger wisat spår af arsenik. Dessutom har i mån af tid handlanden Alfr. Malmlunds lager undersökts och har der endast ett och annat prof med arsenik funnits.

Förutom de gamla gröna tapeterna med Schweinfurter- eller scheeles-grönt, som alla setat under andra tapeter, tyckes här någongång uppträda arsenik i röda eller rosa-färgade tapeter, hörrörande från arsenikhaltig anilin. Då någon gång arsenikspår påträffats i blåa rullagardiner, som wanligen äro färgade med ultramarinblått, tyckes arseniken härrört från inblandning i klistret.

(H. D.)

Ei kommentteja :