5.6.07

Taidekeinoista I.


Oulun Wiikko-Sanomia 21, 27.6.1857

Moni maamiehistä tuskin ymmärtäneekään mitä tarkoitamme sanalla: taide-keino. Selitykseksi saatamme muistuttaa teitä ensimmäisestä kirjasta, josta on teitä opetettu lukemaan; sen toki muistanetta olewan Aapiskirjan. Näette siinäkin, ainakin muutamissa, monia pieniä kuwia kaikellaisista eläimistä ja linnuista, wieläpä kukon kuwankin wiime-sivulla. Nuo eiwät juuri hääwiltä näytä, mutta lienette toki joskus tulleet ajattelemaan, millä keinolla nuo kuwat taidettu kirjaan saada. Joko nyt ymmärrätte, mitä mietimme sanoilla taide-keinot? Jos ette ymmärrä, sanomme, että aiwomme nyt puhua teille, hywät lukijat ja ystäwät, ensiksikin siitä taidosta, jolla kuwia saatetaan tehdä. - Olettepa waan nähneet muitakin kuwia, ei ainoastaan Aapiskirjassa olewia. Kulkeehan noita kauppijoita ympäriinsä joka wuosi ja ne tarjoawat teille kaikellaisia kuwapapereitakin waatien muutamaa kopeekka kappaleesta. Näette ja arwaatte senkin, ettei näitä ole käsin maalaamalla tehty (waikka eiwät nämäkään sen wuoksi aina juuri siewiä ole); sillä waikka semmoisiakin mestaria kulkee seassanne, jotka maalaawatkin teille kuwia, niin owat näitten mesterien tekemät // kuwat wielä törkeimpiä ja huonompia niitten suhteen, joita tuodaan kaupungeista teille myytäwiiksi.
Kun nyt ajatteletta, miten waan noita kuwia tehtäneen, kun owat niinkin helppoja, niin aiwoimme nyt teille puhua siitä teko-taidosta.

Lienettekö kuulleet puhuttawan puupiirroskuwista, kuparipiirroskuwista ja kiwipiirroskuwista. Jos lienette kuulleet puhuttawan näistäkin, mutta lienettekö koskaan ajatelleet, kuinka paljo maailmassa on mietitty ja kuinka paljo on keinoteltu, ennenkuin taide-keinot owat tulleet sellaiseen kuntoon, että painettuja kuwia kannattaa niin helppoon myydä, kuin nyt tawallisesti myydään. Niin on tuhansien muittenkin asiain kanssa, joista ei nyt paljon waaria pidetä, waan jotka owat sanattomain miettimisten ja waiwain perästä tulleet siihen kuntoon, jossa ne nyt owat meille hyödyttöminä. On sem yös siwistyneen ihmisen asia tuta ja saada yleistä tietoa kaikista niistä asioista, jotka owat johdattaneet ihmistä siihen määrään, johon owat pyrkineet ja ennättäneet; mutta huoletoin ja siwistymätöin ei pidä mistään wääria, waan pitää ihmiskunnan suurilla waiwoilla saadut keinot ja laitokset mitättöminä.
Taide-keinoihin on moni ihminen käyttänyt elämänsä ajan ja sekä sielunsa että ruumiinsa woimat, ja moni on tullut maailman mainioksi taide-niekaksi, joitten käsi-aloja wielä wuosisatain perästä ihmetellään.

(Jatket.)

Ei kommentteja :