3.6.07

Malmeista.


Turun Wiikko-Sanomat 33, 18.8.1821

Lyiy löytyy maan sisällä enimmiten tulikiwen, wasken, hopean ja raudan sekaisissa malkeissa, joista sitä sulatetaan samalla tawalla kuin rautaa. Enin saadaan sitä Saksan maalla ja Englannissa. Tawallisesti jääpi walmistettaissa wähäisen rautaa, waskea ja jolloin kulloin hopeatakin lyiyn sekaan. haulia kaupaksi tehtäissä pannaan myös lyiyn sekaan pikkaisen arseniikkia. Paraat haulit waletaan sillä tawalla, että sulattu lyiy kaataan monen kymmenen sylen korkuudesta alas ja pudotessansa jähmettyy hauleiksi. Ulko-maalla katetaan myös huoneita lyiy-lewyilllä, ikäänkuin tuohi-kiskoilla. Tina-astioita ja -kaluja tehtäissä pannaan aina wähän lyiyä tinan sekaan. Ne astiat, joissa on runsaammasti lyiyä, eiwät ole terweelliset ruoka-astioiksi. Poltettu lyiy on monessa asiassa tarpeellista. Lyiyn tuhka sulaa helposti muiden maa-aineitten kanssa lasiksi, ja sellaista lyiy-lasia on sawesta poltettujen kiwi-astiain lasierinki. Lyiy tuhkaa tarwitaan myös paraita kiikari-lasia tehtäissä. Mönjä niminen keltaisen-punainen maalaus-wäri poltetään lyiystä. Se walkoinen maalarin wäri, jota blyhwitiksi eli lyiyn walkuaiseksi sanotaan, ei ole muuta kuin ätikällä tuhaksi poltettua lyiyä. Ilman sitä walmistetaan poltetusta lyiystä lyiy-sokeria, lyity-ätikkätä, lyiywettä ja lyiy-plaasteria haawain ja wammojen parantehiksi. - Wärjärien paineisiin pantu lyiyn tuhka tartuttaa wärit painettawiin.

Koboltiksi kutsuttawa metalli on haprasta ja harmaan-punertawaa. Sen malmilla tehdään sinistä lasia, postlinia ja paperia. Siitä walmistetaan myös sini-wäriä muihin tarpeisiin.

Sinkkiä, joka on pian saman näköistä kuin tina, mutta hapraampaa, sulatetaan malmista. Waikka se on haprasta saatetaan siitä, taiten takoin, tehtää kaikellaisia kaluja. Enin ruukataan sitä sulatettaa tinan sekaan messinkiä tehtäissä, ha poltetusta sinkistä walmistetaan ilman sitä muutamia lääkityksiä.
Wismutti on walkoisen-punertawaa ja sanhen haprasta. Sitä on wälistä pantu toisten metallien juotteeksi, ja salpietarin syyrällä poltettuna ruukattu rohdoksi eli lääkitykseksi.

Nikkeli on walkoista ja sitä taitaan taottaa: se sulaa myös sinkin ja wasken kanssa kauniiksi seka-metalliksi, joista kynttilän jalkoja ja muita senkaltaisia kaluja syntyy tehdä.

Arsenikki on metallina teräksen näköistä, mutta niin haprasta, että se ilmassa pian lankee rawaksi. Keitetyssä wedessä pysyy se yhtähywin ehjänä. Enimmiten löytyy sitä muutamissa tulikiwen ja toisten metallien sekaisissa metalli-wuorissa ja sokerin näköisenä malmina. Sitä ruukataan usein maidon näköistä lajia tehtäissä. Arsenikki on sekä ihmisillen että eläimillen kuolettawa myrkky. Yhtähywin ruukataan sitäkin muutamassa taudissa lääkitykseksi.

Eläwästä hopeasta on jo ennen näissä Sanomissa kirjotettu, ja muut metallit, joista ei ole mainittu, owat wähemmän merkilliset.

Ei kommentteja :