15.6.07

Rödfärg på tak och wäggar.


Åbo Tidningar 50, 26.6.1849

(Insändt.)

Uti 12 kannor watten kokas 1 skålpund grön witriol, 1 kappe rödfärg och ½ kappe rågmjöl. Wattnet kokas först och sedan sättes witriolen att smälta, hwarefter rödfärgen småningom tillblandas; och då allt wäl kokat 1 à 1½ timme och blandats, tilllägges mjölet och kokas icke widare, men står qwar på elden för wärmens skull. Nyttjas så warmt som möjligt.

Ei kommentteja :