3.6.07

Billig grön oljefärg.


Wiborg 94, 1.12.1857

Till 20 skålpund kopparviktriol (blå viktriol, icke grön eller jernviktriol) tages 5 skålp. blysocker, båda stötas mycket fina och sammanblandas omsorgsfullt, och få så ligga 6 à 7 dygn. Derefter rifves denna blandning med linoljefernissa på en vanlig målarerifsten, som annan oljefärg, i små portioner, och samlas uti ett rent stenkärl, hvarest färgen får stå orörd i 2 à 3 veckar. Efter denna tids förlopp är färgen färdig att begagnas till anstrykning såväl på jern som på träd, sten och papper; den har samma färg och egenskaper som spanskgrönan och bör alltid liksom denna förut blandas med på oljefernissa finrifven blyhvitt, för att så din behöriga konsistens. Denna färg är ganska billig och ganska användbar för gröfre målerier.

Ei kommentteja :