1.8.16

Förfalskning af grönt thée.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 26, 6.7.1849

För att profwa om grönt thé innehåller berlinerblått rekommenderar Mohr att aftwätta bladen för att affpola färgämnet, slå twättwattnet uti ett cylindriskt glas, låta det afsätta sig och klarna, decaselera ben klara wättskan och försätta bottensattsen med 2 à 3 delar små krystaller af oxalsyra jemte tillräckligt watten, samt omröra alltsamman så att syron må lösa sig och följaktligen inwerka på berlinerblå, med tháe färgadt med 5000 del af sin wigt af en blandning  af 3 delar gips och 1 del berlinerblått och för satt med oxalsyra  och 100 delar watten lyckades försöket förträffligt. Wättskan färgades tillika något grönblå, men denna gröna färg härledde sig från thée bladens gula färg, hwilken löst sig i twättwattnet. Likwäl bör bemärkas, att dessa prof ännu icke blifwit försökta på alla färgade théesorter samt fordra ett ytterligare konstatering.

Ei kommentteja :