2.8.16

Algieriskt Cement.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 26, 6.7.1849

Det så benänmda cementet beredes genom sammanblandning of 2 del. aska, 3 del. lera och 1 del sand, hwilka ingrediensier före blandningen böra wara ytterst fina. Denna blandning försattes med linoljefernissa till lagom stadga, då cementet är färdigt.

Ei kommentteja :