13.8.16

Kalkgrund till pergament.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 26, 6.7.1849

4 skålp. engelsk blyhwitt, och 1 skålp. bränd pulv. kalk utrifwas med watten och blondas sedan med en stark limlösning af 2 3/4 skålp. färglöst godt lim. Till simpelt pergament kan bränd gips tagas i stället för blyhwitten.

Ei kommentteja :