6.8.16

Fransk bokbindarfernissa.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 26, 6.7.1849

8 lod gummilacka, 2 lod sandarak, 4 lod mastix, 4 lod elemi, 6 lod lavendelolja, 24 lod sprit och 1 lod wenedisk terpentin. Beredes på wanligt sätt. Allt papper som skall fernissas bör förut få en anstrykning af ett swag klar limlösning (t. ex. husbloßlösning), som lemnas att torka, emedan eljest fernissan slår igenom.

Ei kommentteja :