20.8.16

Valokuvauksessa käytettävät kemikaalit.

Suomen valokuvaaja 6, 1.7.1923

Jatkoa n:o 2.

Kaliummetabisulfiitti käytetään kehityksen säilyttävänä aineena, sila käytetään myös happamen kiinnitysliuoksen valmistamiseen.

Kaliumnatriumtartrat (Viinihapp. kalinatroni) käytetään rautapaino kehitteeseen.

Kaliumnitraatti (Salpietarihapp. kali) käytetään magnesium pulverissa.

Kaliumnitriitti (Salpietaripitoinen hapan kali) käytetään päivänvalopaperin klorihopeaan, suuremman loiston saavuttamiseksi.

Kaliumpermanganaatti (Ylimanganihappoinen kali) käytetään hopea liuoksien puhdistamiseen, samoinkuin kiinitysnatroni jäännösten poistamiseen kuvista ja levyistä. Sitä suositellaan myös heikontajana levyille ja myöskin paperille ja ruskeiden kynsien puhdistamiseen.

Kaliumpersulfaatti on saatavana kaupoista eri merkeillä varusteltuna, kiinnityssuolan haihduttajana.

Kaliumsyaniidi (Cyankalium) myrkyllinen, käytetään kollodiumlevyjen kiinnittäjänä, mustentamiskeinona hopeanitraatin kanssa sublimaatti vahvistuksessa ja levyjen sekä kuvien heikontajana.

Kadmiumjodit (Jodkadmium) käytetään eritteenä jodihopeakollodiumi menetelmässä.

Kaliumjodit (Jodkali) valkoiset kiteet värjääntyvät helposti valon ja kostean ilman vaikutuksesta keltaisiksi. Sitä käytetään jodkollodium ja elohopeajodium vahvistukseen, sekä lisäkkeenä bromihopea emulsioonissa.

Kaliumoksalaati (Neutr. oksalihap. kali) käytetään oksalaatti kehityksessä raulahopea menetelmässä ja platinapaino kehityksessä. Sitä ei ole sekoitettava happameen oksalatiin (apila suola).

Kaliumrodamiidi käytetään toisinaan ammoniumrodamiidin sijasta kultavärjäys liuoksessa.

Kaltsiumkloriidi (Klorkaltsium) käytetään klori-hopea emulsionin valmistukseen. Sila käytetään myös platinapainospaperin säilyttämiseen, poistamaan ilman kosteuden peltisestä paperin säilytysputkesta, minkä kautta paperi tulee kestävämmäksi.

Kaltsiumhypokloriitti (Klorikalkki) on osana albumini kultaliuoksessa, käytetään myös hopeapilkkujen poistamiseen.

Kaltsiumkarbonaatti (Hiilihappoinen kalkki, liitu) neutralisoimiskeino albumiinipainojen kultaliuoksia varten.

Kuparikloriidia voidaan käyttää sekä levyjen heikontajana, eltii vahvistajana muodostamalla liuoksen tämän mukaan. Sitä käytetään myöskin bromihopeapainojen värjäämiseen samoin kuin klorihopea emulsioonin lisäkkeenä.

Kuparisulfaatti (Kuparivihtrilli) vaikuttaa bromi- ja klorisuolan yhteydessä kuten kupari kloriidi ja -bromiidi.

Lyijyasetaatti (Etikkahappoinen lyijy) käytetään aina värinkiinnitysliuoksissa.

Lyijynitraatti (Salpielarihapp. lyijy) käytetään tavallisesti värinkiinnitysliuoksissa, myöskin vahvistajana sitä käytetään.

Maitohappoa käytetään fosforihapon asemasta platinaliuoksen hapettajana.

Natriumesetaatti (Etikkahapp. natroni) kahdenkertaisesti sulatettua suolaa, käytetään kulta värjäysliuokseen.

Natriumbikarbonaatti (Kahdenkertainen hiilihapp. natroni). Sitä suositellaan toisinaan hopealiuoksen neutralisoimiseen albumiini menetelmässä.

Natriumbisulfit (Kahdenkertainen rikkihapp. natroni) liukosena sitä kutsutaan sulfiittilipeäksi (sulfitlauge) käytetään kiinnitysliuoksen hapettajana, kuin myös kirkastusliuoksena levyille ja kumipainoille.

Natriumborat (Boorihappoinen natroni, boraksi) on osana kultavärjäysliuoksessa ja kumilakassa. Sitä käytetään myös sodaa vastaavana aineena kehityksessä, jolloin se antaa ruskeamman värisävyn kuvalle.

Natriumkloriidi (Klornatriumi, keittosuola) käytetään klorihopeapäivänvalopaperin valmistamiseen. Sitä käytetään myöskin hopeakuvia kasteltaessa ennen värjäystä, samoinkuin hidasluttamiskeinona klorihopealevyjä kellittäessä.

Natriumhydroksiidi (Äetsnatron) käyteläiln samaten kuin kaliumhydroksiid'a kehitysmenetelmässä. Se haihtuu, kuten tämäkin ilmaan.

Natriumkarbonaatti (hiilihapp. natroni, sooda) käytetään kehityksessä, saadaan myös merkillä "kalsinoitu sooda" kaupoista. Viimemainittu on vesivapaata ja 1 osa sitä korvaa n. 2½ osaa tavallista soodaa.

Natriumsulfiidia (Rikkihapp. natroni) käytetään bromihopeakuvien värjäämiseen.

Natriumsulfutti (rikkihappoinen natroni) on tärkeänä osana kehitysliuoksissa ja vaikuttaa sen säilymiseen. Murentuneet jauhomaiset kiteet ovat heitettävät pois, koska ne hidastuttavat kehitystä. Sitä on saatavana kiteisenä ja vedettömänä suolana. Molempia käytetään samaan tarkoitukseen. 1 osa vedetöntä vastaa 2 osaa kiteistä suolaa.

Natriumthiosulfaatti (Alarikkihappoinen natroni, kiinnityssuola) käytetään levyn ja paperin kiinnittämiseen, on osana heikonnuksessa ja muutamien kehitteiden, varsinkin rautaoksalaattikehitteen valmistamiseen.

Oksaalihappo (Sokerihappo) saadaan hienona kiteenä, käytetään platinavärjäys liuoksissa ja platinapainon välmistusliuvoksessa. Hyvin myrkyllinen.

Platinakloriidi (Kalium ja ammoniumplatinakloriidi) käytetään rajoitetusti platina painossa.

Platinaklorirkalium (Kaliumplatinakloriin) on osana platinamenetelmässä, platinakehityksessä ja platinavärjäysliuoksessa.

Rikkihappo, hyvin syövyttävää, se on puhtaana väritön neste, ruskettuu helposti. Sitä käytetään rautakehitteissä, kiinnitysliuoksen lisäkkeenä, kumi ja pigmenttipainojen kirkastamiseen, otsotypiassa y. m. Kun sitä heikennetään vedellä, seuraa siitä lämpötilan nopea kohoaminen, minkävuoksi rikkihappoa on aina hitaasti valutettava veteen, muussa tapauksessa se voi helposti rikkoa lasiastiat.

Salpietarihappo, hyvin syövyttävää, on eri vahvuisena saatavana kaupoista. Polttava salpiearihappo on väkevintä. Tätä käytetään la ilevyjen puhdistamiseen. Kemiallisesti puhdasta salpietarihappoa käytetään platinavärjäysliuokseen ja hopealiuvoksessa kollodiummenetelmässä.

Suolahappo, hyvin syövyttävää, käytetään platinapainossa painon kirkastamiseen, platinavärjäysliuvoksessa oksaalihapon yhteydessä, kun myöskin klorihopean poistamiseen hopeapitoisesta huuhteluvedestä. Säilytetään hiotulla lasikorkilla varustetussa pullossa.

Sitroonahappo käytetään klorihopeamenetelmassa prepareerattujen paperien säilyttämiseen, kehitteiden lisäkkeenä ja vahvistajana märässä kollodiumimenettelyssä, samoinkuin hopealiuvoksen hapettajana himmeässä paperissa.

Tärpättiöljy käytetään risiiniöljyllä sekoitettunapaperinegatiivin läpikuultavaksi tekemiseen ja myös mattoleinin valmistukseen.

Urannitrat (Salpietarihappoinen uraani) käytetään levyjen ja kuvien valmistamiseen ja värjäämiseen.

Viinihappo voi usein korvata sitroonahappoa.

Ei kommentteja :