31.7.16

Att färga allehanda pelswerk så att de likna Zobel, eller mörkare mårdskinn.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 26, 6.7.1849

Skinnena utbredas på ett bord och hårena öfwerborstas med en omrörd lösning af 4 lod osläckt kalk i 3 skålp. watten, men så att endast hårspetsarne befuktas. Efter 1 timmas tid, när de igen blifwit torra rensas och afborstas desamma. På denna betsning anbringas en anstrykning af följande komposition: 16 lod jernvitriol, 2 lod salmiak, 2 lod spetsglases, 142 lod silfwerglitt, 1 lod spanskgröna, 1/4 lod auripigment, 2 lod koksalt och 16 lod ren ofta utrörde med 6 qwarter kokande watten. Öfwerborstningen härmed förnyas i 6 timmar sedan håren för hwarie gång fått wäl torka i fria luften. Är wäderleken fugtig påströs träaska för att påskynda torkningen. Derefter öfwerborstas håren med en wättska beredd af 3 skålp. bästa galläpplen (som förut blifwit fugtade med linolja och rostade öfwer elden i ett lergods kärl, samt efter afkviningen pulveriserade) och 8 lod jernvitriol ulrörde med 18 qwarter warmt watten. Efter 12 timmars förlopp torkas och renas skinnen hwarefter de slutligen bestrykas med skarp afklut försatt med litet kalk. Fuktade härmed 4 timmas tid, torkas de, ingnidas med hwetekli, utklappas och borstas.

Ei kommentteja :