4.8.16

Oljefernissa till bronzering

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 26, 6.7.1849

Oljefernissa till bronzering bekommes om förfares på följande sätt: i en lösning af 4 del. kopparvitriol och 1 del jernvitriol i 5—6  del. watten slås en lösning af grön såpa så länge fällning sker. Fällningen afsköljes och torkas, 16 del. deraf blandas och smältes sagta med 30 del. linoljefernissa och 10 del. war. Gipsfigurerna uppwärmas till 60—70° R. bestrykas med denna fernissa och torkas öfwer swag koleld, under det de ännu halftorra ingnides med bronz. Så behandlade motstå de wäderlekens inwerkan och stodas ej af fukt.

Ei kommentteja :