30.8.16

Luettelo tavaroista, joiden tuonti Suomeen Venäjän kanssa sotaa käyvistä valloista on poikkeuksena yleisestä säännöstä sallittu.

Suomalainen Wirallinen Lehti 190, 17.8.1916

"Vahvistan"
Suomenmaan Kenraalikuvernööri, Kenraaliluutnantti Seyn.
Helsingissä
Heinäkuun 23 (elokuun 5) p:nä 1916.

Vastaavat positsionien numerot Keisarikunnan Yleisessä Tullitariffssa Europan-kauppaa varten. | Tavaran nimi

44 pos. | Silkkimatoja (graine).

51 pos. 5 mom. | Eläimistä saatuja öljyjä, kaikenlaisia (luuöljyä, spermasetiöljyä, läpikuultavaa kalantraania, lanolinia y. m. s.), paitsi erikseen mainittuja.

62 pos. | Kasveja ja kasvinosia, muissa positsioneissa erikseen mainitsemattomia:
1) heiniä, kaikenlaisia, ja olkia, puhdistamattomia,
2) luonnollisia kasvinosia, erikseen mainitsemattomia,
3) siemeniä, erikseen mainitsemattomia, myöskin kuorittuja; kopraa; persikan- ja aprikosinsydämiä,
4) eläviä kasveja: kasveja ja kasvinosia, joita käytetään lääkintötarpeisiin; kivipähkinöitä; valmistettuja tarveaineita korintekijänteoksia ja palmikko- ynnä muita samanlaisia töitä varten,  kuten: olkia, vitsoja, kaislaa, bambua ja muita sellaisia tarveaineita, värjättyjä, valkaistuja, höylättyjä tai muulla tavoin valmistettuja,
5) kukkien sekä koristuskasvien sipuleja, juuria ja juurakolta,
6) irtileikattuja kukkia ja lehtiä, tuoreita tahi kuivattuja, myöskin värjättyjä: kukkia, lehtiä ja muita kasvinosia kukkakimppujen ja seppeleiden muodossa

90 pos. | Luonnollisia suoloja, kaikenlaisia, erikseen mainitsemattomia, puhdistamattomia; suolavettä (Kreuznaohin ja muunlaista), myöskin sillisuolavettä; tynnyreissä, laatikoissa, läkkirasioissa ja muissa samanlaisissa isoissa astioissa tuotua mineralista mutaa.

92 pos. | Antimonihohdetta eli antimonia:
1) raakaa,
2) metallin muodossa.

93 pos. | Boratoja, borihappoa ja boraksia;
1) borateja; borokalsitia, borositia j. n. e. sekä boraksia, raakaa, puhdistamatonta (borihappoista natronia, tinkalla),
2) borihappoa, puhdistamatonta,
3) boraksia, puhdistettua, kiteinä, jauheena ja anhydridinä.

96 pos. | Raskassälpää, viteritiä:
1) raskassälpää ja viteritiä, luonnollisia, kappaleina,
2) samoja, jauhettuina,
3) barytia; rikkihappoista (blanc fixe) ja hiilihappoista, keinotekoista.

97 pos. | Strontianitia (hiilihappoista strontiania) ja celestiniä (rikkihappoista strontiania), luonnollisia, kappaleina ja jauhettuina.

98 pos. | Ammoniakkivalmisteita:
1) salmiakkia (klorammoniumia), ammoniakkia: hiilihappoista ja salpietarihappoista; ammoniakkia, juoksevaa (sakniakkispriitä),
2) rikkihappoista ammoniakkia.

99 pos. | Arsenikkia, metallimaista, valkoista (arsenikkihapoketta), punaista tai keltaista.

100 pos. | Verisuolaa ja kromihappoisia suoloja
1) verisuolaa, keltaista, kromihappokia suoloja, vedessä liukenevia (krompikiä, kromkalla, krommatronia),
2) verisuolaa, punaista.

101 pos. | Alunaa ja rikki happoista savea:
1) alunaa, kiteytettyä,
2) alunaa, poltettua ja jauhettua, kaikenlaista; rikkihappoina savea

102 pos. | Oksideja (vesipitoisia ja vedettömiä): bariumia (syöpää barytia), strontiumia (syöpää strontiauia) ja aluminiumia (aluminiumhydratia).

103 pos. | Salpietaria
1) chilesalpietaria (salpietarihappoista natronia).
2) tavallista (salpietarihappoista kalia),
3) salpietarihappoista kalkkia (norjalaista salpietaria) ja kalkkityippeä (kalsiumsyanamidia).

104 pos. | 1) Klormagnesiumia, rikkihappoista magnesiumia (katkerosuolaa), klorkalsiumia, puhdistamatonta.
2) Hiilihappoista kalkkia, seostettua.

105 pos. | Natronia ja kalia:
1) sodaa (hiilihappoista natronia) ja potaskaa (hiilihappoista kalia),
2) kaksinkertaisesti hiililiappoista natronia, kaksinkertaisesti hiilihappoista kalia,
3) syöpää natronia (syöpää sodaa), syöpää kalia:
a) puhdistamattomia,
b) puhdistettuja,
4) neutralista, rikkihappoista natronia (glaubersuolaa),
5) hapanta rikkihappoista natronia, rikkihapokkeista natronia (neutralista ja hapanta), alirikkihapokkeista natronia; rikkinatronia; natronia ja kalia, piihappoista (vesilasia).

106 pos. | Etikkapulveria (puuetikkahappoista kalkkia, puhdistamatonta).
107 pos. | Klorikalkkia, valkaisuvettä.
108 pos. | Happoja ja rikkihiiltä:
1) rikkihappoa:
a) kammiohappoa ja vihtrilliöljyä,
b) savuavaa rikkihappoa, rikkianhydridiä,
2) rikkihiiltä,
3) salpietarihappoa ja suolahappoa,
4) etikkahappoa,
5) viinikivihappoa,
6) bentsoehappoa, parkkihappoa (tanninia), sitrunahappoa, fosforihappoa, kromihappoa,
7) salisylihappoa,
8) väriomenahappoa (gallus) ja pyrogallushappoa,

109 pos. | Vihtrilliä:
1) rauta- tai vihreätä,
2) kuparivihtrilliä, paitsi vedetöntä, Salzburgin vihtrilliä (rauta- ja kuparisulfatin seostetta), sinkki- tai valkoista vihtrilliä; klorisinkkiä.

110 pos. | Kulta-, platina- ja hopeapitoisia suoloja ja valmisteita.
111 pos. | 1) Antrakinonia.
2) Oksennusviinikiveä (tartarus stibiatus), antimonia, fluorihappoista, maitohappoista ja oksalihappoista, sekä niiden kaksoissuoloja.

112 pos. | Kemiallisia ja farmaseuttisia valmisteita, muissa tariffin positsioneissa mainitsemattomia:
1) jodia, bromia, klorihappoista bariumia, salpietarihapokkeista natriumia, borihappoa, puhdistettua, kiteinä, ja jauheena sekä anhydridinä; etikkahappoista lyijysuolaa (lyijysokeria); etikkaihappoista natriumia, myöskin juoksevaa; berbholet-suolaa ja klorihappoista natriumia; rautakloridia; kalsiumkarbidia, puuväkiviinaa ja asetonia; bentsolia ja naftalinia, puhdistettuja;  viinikiveä (cremor tartari ja kristallitartari), puhdistettua; hartsi- ja lyijysaippuaa sekä muita hartsihapon suoloja; oksali- ja maitohappoa; karbolihappoa, kiteytettyä ja kirkasta (läpikuultavaa), juoksevaa,
2) alkaloideja ja niiden suoloja: kofeinia, kininiä, strykniniä, morfinia, kodeinia, veratrinia, atropinia ja kokainia sekä niiden suoloja,
3) kaikenlaisia jodipitoisia organisia yhdistyksiä,
4) bromideja, jodideja ja syanideja;
a) kalium- ja natriumhromidia,
b) kalium- ja natriumjodidia,
c) kalium-, natrium- ja bariumsyanidia,
5) vismut-, nikkeli- ja elohopeayhdistyksiä:
a) nikkelioksidia ja sen liukenevia suoloja,
b) elohopeayhdistyksiä: sublimatia, kalomelia, sinoberia, elohopeaoksidia ja sen suoloja,
c) vismutyhdistyksiä: vismutoksidia, emäksistä vismutnitratia,
gallus-, pankki- ja muiden happojen vismutsuoloja,
6) naftoleja ja sulfohappoja:
a) naftoleja,
b) kaikkia erikseen mainitsemattomia sulfohappoja,
7) aromaattisen sarjan nitro- ja amidoyhdistyksiä:
a) nitrobentsolia ja nitronaftalinia, anilinia ja naftylaminia sekä niiden suoloja,
b) dimetylanilinia ja dietylanilinia sekä niiden nitrosoyhdistyksiä; bentsidinia, toluidinia, paranitranilinia sekä niiden suoloja,
8) organisia valmisteita farmaseuttisia tarkoituksia varten
a) asetanilidia,
b) antlpyriniä, salipyriniii, fenasetinia, lenasotolinia, isulfonalia, salolla, guajakolia; karbonateja guajakolista ja kreosotista; pepsiniä, peptonia,
c) santoninia,
d) sulfinidia ja sen suoloja (sakarinia, kristallosia y. m.),
9) kemiallisia ja farmaseuttisia valmisteita, erikseen mainitsemattomia.

113 pos. | Yhdistettyjä lääkkeitä ja annoksittain tuotuja valmisteita:
1) yhdistettyjä lääkkeitä, paitsi laastareita koko- ja puolisilkkisellä kankaalla, valmiita, joiden tuonti on sallittu erityisten luetteloiden perusteella, sekä kaikenlaisia annoksissa tuotuja  kemiallisia ja farmaseuttisia valmisteitä,
2) parantavia laastareita koko- ja puolisilbkisellä kankaalla, erilaisilla aineilla kyllästettyjä tai siveltyjä, joiden tuonti on sallittu erityisten luettelojen perusteella.

114 pos. | Fosforia (tavallista ja punaista).

115 pos. | Eteriä (rikki-), kollodiumia; kloralia, kloroformia.

116 pos. | Opiumia ja laktukariumia.

117 pos. 2 mom. | Risiniöljyä, alitsariniöljyä.

124 pos. | Parkitusaineita:
1) karvarhnparkkia ja kaikkia luonnollisia parkitusaineita, jauhamattomia,
2) samoja, jauhettuina,
3) parkkiaaineuutetta, kaikenlaista, paitsi väriomeva- ja sumakkiuutteita.

125 pos. | Luonnollisia väriaineita:
1) kasveista saatuja, paitsi erikseen mainittuja:
a) survomattomina, kversitrunia jokaisessa muodossa; väripuuta pölkkyinä ja järkäleinä,
b) jauhettuina, väripuuta, jauhettua ja raspattua,
2) mineralisia:
a) värisavia, kaikenlaisia, ja maalajeja: kassolin, terra siennaa, veronan, värillistä bolusta, punakiveä, okraa, umbraa, mumiota, - myöskin huuhdottuina, poltettuina tai jauhettuina; värejä keinotekoisesti valmistellusta rautaoksidista (kalkatar, caput mortuum j. n. e.),
b) liitua, seostettua tai huuhdottua: liitua ja talkkia, jauhettuja.

126 pos. | Orseljia (kudbear), orleanaa (bixin), kachouta (katoku); schüttgelbiä.

127 pos. | Krappia eli jauhettua värjärinpunaista.

128 pos. | Indigoa, luonnollista ja keinotekoista, kaikenlaista (paitsi indigookstraktia ja indigotinia).

129 pos. | Kosenillia ja koaenillilaitteita:
1) kosenillia, kaikenlaista, paitsi kosenillilaitteita, kermesjyviä,
2) kosenillilaitteita, kaikenlaisia, kosenillikarminia.

130 pos. | Berlinin- ja parisinsinistä, ultramarinia (luonnollista, keinotekoista ja viheriää); sinerrystä, kaikenlaista.

131 pos. | Lyijy- ja sinkkivalkoista.

132 pos. | Lyijymönjää.

133 pos. | Vaskivärejä (myöskin -vaskenruostetta) ja vaskiarsenikkivärejä.

134 pos. | Väriainelaitteita:
1) kaikkia erikseen mainitsemattomia väriaine-, sekä väriomena- ja sumakkiuutteita; krappilaitteita,
2) uutteita: saflor- (kartamin-), orselji-, kaikenlaisia; indigo- (indigokarminia), taikivamaisia ja juoksevia; hemateinia, kuivattua.

135 pos. | Alitsarinia, alitsarinilakkaa ja organis-syntetisiä värjäysaineita (pigmenttejä), niiden emäksiä ja leukoyhdistyksiä sekä pigmenttien ja epäorganisten emästen ja suolojen seoksia ja yhdistyksiä (pigmenttilakkaa, krappilakkaa y. m.); indigotinia (indigouutetta, kuivaa).

137 pos. | Värejä ja väriaineita, erikseen mainitsemattomia, värejä, kaikenlaisia, sekotettuja vähäisellä määrällä organisia pigmenttejä tai valmistettuja käyttämällä vettä, liknaliuoksia, öljyä y. m. s.; värejä,
joihin on sekotettu kuivumista edistäviä aineita; kiillotusvoidetta; mustetta, kaikenlaista, juoksevaa ja kuivaa.

139 pos. | Takkirautaa kankina (kappaleina), romuna ja lastuina:
1) kaikenlaista, paitsi erikseen mainittua,
2) mangani- (ferromangania), pii-, kromirautaa.

140 pos. | Rautaa:
1) kanki- ja lajirantaa, kaikenlaista, paitsi allamainittuja; rautaa harkkoina, sulainkappaleina tai valanteina, romuna, valssitankoina, jauheena,
2) rautakiskoja, myöskin sellaisia, joissa on porattuja reikiä ja saumoja,
3) rautalevyä, kaikenlaista, ½ millimetrin paksuista ja sitä paksumpaa; laattoina, leveydeltään enemmän kuin 46 sentimetriä; lajirantaa, kaikenlaista, enemmän kuin 46 sentimetrin levyistä tai korkuista, samoin sellaista, jonka paksuus tai läpileikkaus on 18 sentimetriä ja enemmän; muotorautaa (T-rautaa, kaksinkertaista T-rautaa, B-rautaa, Z-rautaa y. m. s. yhdistettyjä halkiokuvia, paitsi kulmarautaa, joka tullataan tämän positsionin 1 kohdan mukaan); hienoa rautaa, jonka leveys tai läpileikkaus on enemmän kuin 6¼ millimetriä, aina 12½ millimetriin,
4) rautalevyä, vähemmän kuin ½ millimetrin paksuista.

141 pos. | Rautapeltiä (tinattua rautalevyä), myöskin lakerattua, painetuilla kuvioilla tahi moiré-piirroksilla; rautalevyä, maalattua, lakerattua, sinkillä, vaskella, nikkelillä ja muilla epäjaloilla metalleilla silattua.

142 pos. | Terästä:
1) tankoina ja larjiterästä, kaikenlaista, paitsi allamainittuja; sulainkappaleita, teräsromua,
2) teräskiskoja, myöskin sellaisia, joissa on porattuja reikiä ja saumoja,
3) teräslevyä, kaikenlaista, ½ millimetrin paksuista ja sitä paksumpaa; laattoina, leveydeltään enemmän kuin 46 sentimetriä; lajirautaa, kaikenlaista, enemmän kuin 40 sentimetrin levyistä tai korkuista, sekä sellaista, jonka paksuus tai läpileikkaus on 18 sentimetriä ja enemmän; muototerästä (T-terästä, kaksinkertaista T-terästä, B-terästä, Z-terästä y. m. s. yhdistettyjä halkiokuvia, paitsi kulmaterästä, joka tullataan tämän positsionin 1 kohdan mukaan); hienoa terästä, jonka leveys tai läpileikkaus on enemmän kuin 6½ millimetriä aina 12&frac; millimetriin asti,
4) teräslevyä, vähemmän kuin ½ millimetrin paksuista,

143 pos. | Vaskea, aluminiumia, nikkeliä, koboltia, vismutia, kadmiumia ja muita erikseen mainitsemattomia metalleja; viheriää vaskea, tombakia, argentanra (uushopeaa), britannianmetallia ja muita metalliseoksia, paitsi erikseen mainittuja:
1) kappaleina, harkkoina, höylä- ja viilalastuina, romuna ja jauheena,
2) vanteina, kankina ja levyinä, myöskin hiottuina ja kiillotettuina, tai varustettuina valsseilla tai lävistimillä tehdyillä piirroksilla:
a) paksuudeltaan korkeintaan ½ millimetriä,
b) paksuudeltaan vähemmän kuin ½, aina 1/3 millimetriin asti,
c) paksuudeltaan väljemmän kuin ½ millimetriä.

144 pos. | Tinaa;
1) harkkoina, tankoina ja romuna,
2) levyinä, myöskin hiottuina ja kiillotettuina; peilitaustansilausainetta; lyijylevyjä, varustettuja tinasilauksella.

145 pos. | Elohopeaa.

146 pos. | Lyijyä:
1) harkkoina ja romuna, lyijyhilaettä, suomuhopeaa, lyijytuhkaa,
2) rullina, levyinä, lankana ja putkina,
3) kovalyijyä eli kirjasinmetallia (lyijy-, antimoni- ja tinaseosta), valmistamatonta.

147 pos. | Sinkkiä:
1) harkkoina, romuna ja jauheena sekä sinkkituhkaa ja sinkkipölyä,
2) levyinä, myöskin hiottuina ja kiillotettuina sekä tankoina.

148 pos. 1 mom | Kultaa ja hopeaa harkkoina sekä valssattuna tangoiksi ja levyiksi.

155 pos. | Lankaa:
1) raudasta ja teräksestä leveydeltään tai läpileikkaukseltaan 6¼ millimetriä tai sitä vähemmän,
2) vaskesta, vaskiseoksista ja kaikista muista 143 positsionissa mainituista metalleista ja metalliseoksista, leveydeltään tai läpileikkaukseltaan 12,5 millimetriä tai sitä vähemmän.

157 pos. | Neuloja:
1) ompelu- ja muita neuloja, paitsi allamainittuja,
2) ompelukoneenneuloja,
3 purje-, valjas-, satulasepän-, pakka-, nyörineuloja; pisto- ja kirjailuneuloja sekä kaikenlaisia koukkuja; sukkavartaita sekä virkkuuneuloja, myöskin kun niissä on halvasta aineesta tehdyt varret.

164 pos. | Työaseita käsityötä, taidetta, tehtaita ja ruukkeja varten:
1) viiloja ja raspeja, sekä pieniä pihtejä, kierukkaporia ja ruuvipihtejä,
2) kaikenlaisia paitsi tämän positsionin 1 kohdassa mainittuja ja sellaisia, jotka luetaan 158 positsioniin.

167 pos. | Koneita ja laitteita, täydellisiä tai epätäydellisiä, kokoonpantuina tai osat erillään:
1) takkiraudasta, raudasta, teräksestä, varustettuina muista aineista valmistetuilla osilla tai ilman sellaisia, myöskin kun korkeintaan 25 % koneen koko painosta on vaskea:
a) kaikenlaisia, paitsi erikseen mainittuja,
b) kaasu- ja naftamotoreja, höyrykoneita, lokomobilejä; lokomotiveja, lokomotivivaunuja; höyryresinoja ja sähkömotorivaunuja; typografisia ja biografisia painokoneita; paperinvalmistuskoneita; puunjalostuskoneita; pumppuja ja kannettavia paloruiskuja; kompressoreja, jää- ja jäähdytyskoneita,
c) koneita metallien valmistelua varten, höyrypaloruiskuja, vesimittareita, kaasumittareita, kirjoitus- ja ompelukoneita,
2) kaikenlaisia vaskesta ja sen seoksista, tahi kun vaski tai sen seokset ovat enemmän kuin 25 % koneiden koko painosta,
3) sähködynamokoneita ja sähkömotoreja, kaikenlaisia; sähkötransformatoreja,
4) maanviljelyskoneita ja -kaluja ilman höyrymotoreja, erikseen mainitsemattomia; niiden malleja,
5) lokomobilejä kompliserattuine puimakoneineen ja höyryauroineen,
6) niitto- ja lyhteensitomiskoneita; niittokoneita itsepoistavine laitteineen; höyryauroja; kompliserattuja apilaanpuimakoneita kaksine rumpuineen, kompliserattuja höyrypuimakoneita, varastettuina varstarummuilla, joissa varstojen pituus on vähintään 4 jalkaa 3 tuumaa, ja nastat ummuilla, joiden pituus on vähintään 40 tuumaa; heinänkääntäjiä; hevosharavia; heinänsiementen lajittelukoneita; lajittelukoneita spiralilankasylintereillä; perunanlajittelukoneita; jauhottujen lannoitusaineiden sirottelukoneita; pulverisatoreja, palkeita ja injektoreja viinitarhoja ja puita varten; rypälemyllyjä, myöskin varustettuina laitteilla rypälesydänten poistamista varten; jatkuvasti toimivia viinipuristimia; sentrifugaliseparatoreja ja niiden osia; kaikenlaisia vastakeksittyjä tai täydennettyjä maanviljelyskoneita
ja -kaluja, joita tilataan koeasemia ja museoita varten,
7) koneiden ja laitteiden osia, tuotuina erillään, paitsi erikseen mainittuja:
a) vaskesta ja vaskiseoksista tai sellaisia, joissa kunkin erityisen osan koko painosta enemmän kuin 25 % on vaskea tai vaskiseoksia,
b) takkiraudasta, raudasta ja teräksestä, myöskin kun niissä on osia muusta aineesta, ja yhdistettynä vasken kanssa, kun vasken osuus ei ole enemmän kuin 25 % kunkin erityisen osan koko painosta,
8) koneiden ja laitteiden varaosia, paitsi erikseen mainittuja, tuotuina yhdessä koneiden ja laitteiden kanssa, vaskea ja vaskiseoksista tai sellaisia, joissa kunkin erityisen osan koko painosta enemmän kuin 25 % on vaskea tai vaskiseoksia,
9) koneiden ja laitteiden varaosia, tuotuina yhdessä koneiden ja laitteiden kanssa, takkiraudasta, raudasta ja teräksestä, myöskin kun niissä on vaskea, mutta ei enemmän kuin 25 % kunkin erityisen osan painosta, tuotuina yhdessä koneiden kanssa, jotka ovat mainitut tämän (167) positsionin 1 a, b ja c koh-
10) sähködynamokoneiden ja transformatorien osia:
a) bobineja,
b) ankkureja ja kolloktoroja,
c) telineitä varustettuina vaskiosilla, ilman tulppalaakeriin pantuja kappaleita,
11) maanviljelyskoneiden ja -kalujen varaosia, tuotuina yhdessä näiden koneiden ja kalujen kanssa.

169 pos. | Konekaluja, tarpeita ja laitteita, fysikalisia, tähtitieteellisiä, matematisia y. m. s., samoinkuin sähköteknillisiä tarpeita:
1) konekaluja, tarpeita ja laitteita: tähtitieteellisiä, eptillisia (paitsi 170 positsionissa mainittuja) fysikalisia, kemiallisia, matematisia, geodetisia ja piirustuksessa käytettäviä; lääketieteellisiä;  manomotereitä, tyhjiömittareita, indikatoreja ja laskulaitteita; taika- ja projektsionilyhtyjä, valokuvauskoneita; karttapalloja, lasisilmälaseja, lornettilaseja, poltto-, suurennus- sekä kaikenlaisia optillisia laseja; sähkövirrankatkaisijoita, vailhtokytkimiä, varmuuslukkoja, hehkulamppujen patroneja, reostateja ja kommutatoreja, kaikenlaisia, valmiiksi käyttökuntoon varustettuja tai osissa; sähkösanoma- ja puhelinkoneita; sähkö- ja pneumatisia soittokelloja sekä tarpeita sähkömerkinantoihin,
2) sähkömittauslaitteita (ampere-mittareita, vattimittareita, volttimittareita ja laskulaitteita),
3) sähköhehkulamppu ja, joissa on hiililangat, myöskin jos langat ovat metalleilla silatut, ympäryksillä ja ympäryksittä,
4) sähköhehkulamppuja, joissa on metallilangat, ympäryksillä ja ympäryksittä.

176 pos. | Lumppua ja paperivanuketta
1) lamppua:
a) kaikenlaista, paitsi villa-,
b) villan sekä villakankaiden rippeitä, jotka eivät ole näytteitä, korkeintaan 1 arshinan pituisia ja 1 vershokin levyisiä,
2) paperivanuketta, mekanisesti valmistettua (puuvanuketta),
3) paperijätteitä ja makulaturia,
4) vanuketta, kemiallisesti valmistettua olki- ja turve- y. m. vanuketta).

177 pos. | Paperitavaroita:
1) kartonkia (pahvia), kivipahvia (papier-mâché ja cartonpierre)
a) kartonkia puuvanukkeesta, värjäämätöntä, arkkeina;
b) kartonkia puuvanukkeesta, vanukkeena värjättyä; kartonkia lumpuista, oljista ja kaikkia muita lajeja, paitsi erikseen mainittuja, arkkeina tai leikattuina kaistaleiksi tai korteiksi, myöskin vanukkeena värjättyjä; tervattua kattohuopaa; kartonkia ja paperia, terralla, antiseptisillä ja hyönteisiä vastustavilla aineilla, salpietarilla tai rikillä siveltyinä tai niissä kastettuina; kortteja jacquard-koneisiin, satineramattomia; kivipahvia (papier-mâché ja cartonpierre), valmistamatonta,
c) kartonkia, kaikkia, a ja b momenteissa mainittuja lajeja, rullina;
d) bristolikartonkia (pahvia), enemmän kuin 650 gr. neliömetri painavaa; kartonkia, satinerattua ja kiillotettua, myöskin vannukkeena värjäämätöntä, rullina ja arkkeina; kortteja jacquard-koneisiin satineratusta kartongista; putkia langan kääritsemistä varten; kartonki- ja kivipahviteoksia, paitsi erikseen mainittuja, myöskin lakerattuja, e) bristolikartonkia (pahvia), 650 gr. ja sitä vähemmän neliömetri painavaa, sekä bristolikartonkia, kaikenlaista, varustettuna vesileinjoilla, kartonkiin puristetuilla piirroksilla ja kuvioilla, tahi leikattuna kaistaleiksi ja arkeiksi,
2) paperia:
a) käärepaperia vain keitetystä puusta,
b) paperia, kaikenlaista, paitsi erikseen mainittua, valkoista ja värjättyä (vanukkeena värjättyä), ilman koristuksia; paperia, jolle on liimattu harsokudelmia, palttinaa tahi mitkalia; vihkoja, myöskin päällyksillä, kuitenkin sitomattomia; viivattua paperia,
c) paperia, b momentissa mainittua, kaikenlaisilla vesileimoilla,
d) paperitapetteja ja niiden reunuksia,
e) kasviaineista valmistettua pergamenttia, myöskin kun sille on liimattu harsokudelmia, ja pergaminia; kalkiopaperia ja -vaatetta; paperia, kyllästettyä vakalla, parafinilla ja muilla samanlaisilla aineilla,
f) paperossipaperia, valkoista ja värjättyä (vihkoina ja rullina tuotua, sisimmäisen päällyksen paino mukaanlaskettuna); ohutta kopiopaperia; ohutta käärepaperia (silkki- tahi kiinalaista) sekä paperia, kaikenlaista, värjäämättömästä vanukkeesta, toinen tai molemmat puolet värillä, myöskin valkoisella värillä, paitsi erikseen mainittua: valonarkaa paperia, paperia ja kartonkia koristuksilla, kuten: kullattua, hopeoitua, pronasitettua, leimattua, varustettuna leikkauksilla (pitsimäisillä), kuvioilla, piirroksilla, kuvilla, reunuksilla, vaakunoilla, nimimerkeillä; transparentti- (decalcomamie-) kuvia; paperiteoksia, kuten: kirjekuoria; kukkia, piirustuskaavioita,  lampunvarjostimia y. m. s.; paperi-, kartonki- ja kivipahyiteoksia, koristuksilla, paitsi sellaisia, jotka luetaan 215 positsioniin,
4) kartonkiteoksia, kaikenlaisia, paitsi sellaisia, jotka luetaan 215 positsionin 1 momenttiin.

178 pos. | Kirjoja, tauluja ja karttoja y. m. s.:
1) tauluja, piirroksia, piirustuksia, karttoja, nuotteja
a) käsintehtyjä paperille ja palttinalle, sekä käsikirjoituksia,
b) painamalla paperille jäljennettyjä, riippumatta painamistavasta,
c) maantieteellisiä karttoja ja kartastoja,
d) nuotteja,
2) kirjoja ja aikakautisia painotuotteita, riippumatta paimamistavasta, vieraskielisiä, tekemättä poikkeusta sellaisiinkaan nähden, joiden tekstissä tai joihin kuuluvissa liitteissä on nuotteja, karttoja, piirustuksia, kuva- ja muita piirroksia; sanakirjoja venäläisellä rinnakkaistekstillä,
3) kirjoja ja kaikenlaisia painotuotteita, ulkomaalla painettuja, riippumatta painamistavasta, venäjänkielisiä tai venäläisellä rinnakkaistekstillä.

216 pos. | Kirjoitus-, piirustus- ja taidemaalaustarpeita, muissa positsionoissa erikseen mainitsemattomia, kokonaisina tai osat erilleen saatettuina, kuten: lyijykyniä ja kirjoituskyniä, kaikenlaisia, kynänpitimiä, mustetolppia, lyijykynänpitimiä, öylättejä, lyijykynänterottimia, leimasimia y. m. s.

Tämä luettelo on laadittu Pohjoisen Rintaman Armeijan Ylipäällikön toukokuun 31 p:nä 1916 antaman päiväkäskyn N:o 415 sekä niiden määräysten nojalla, jotka Hallitsevalle Senaatille on antanut Kauppa- ja Teollisuusministeri 22 p:nä syyskuuta ja 3 ja 12 p:nä joulukuuta 1915 sekä tammikuun 23 p:nä 1916 (Hallituksen säännösten ja määräysten kokoelma, 1968, 2694 ja 2772 art. v. 1915 sekä 121 art. v. 1916)
ynnä Rahaministeri 13 p:nä helmikuuta 1916 (Hall. Säänn. kok. 358 art., v. 1916).

Ei kommentteja :