12.8.16

Nafta fernissor.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 26, 6.7.1849

Naftan eller bergoljan löser de flesta hartzer och detta  wid wanlig temperatur. 2 lod pulv. kopal och 2 lod nafta blandade och omskakade i en flaska, och sedan blandningen efter någon tid försättes med 6 lod nafta eller något mer till full lösning ger en wacker fernissa. 1 del pulv. dammarhartz försatt med 2—3 del. nafta ger omskakade wid wanlig temperatur en ytterst wacker och klar fernissa. Alla dammarhartzets förereningar hafwa utfällts och ligga på kärlets btten. Nafta fernissarno är mycket flygtiga och böra således påstrykes med en bred pensel och af en rask och öfwad hand. Föremålen böra alltid förut wara grundade med en gummi- eller limlösning. Det är en god sak att naftafernissan med dammarhartz löses i de flesta andra feta och spirituosa lackfernissor, hwarigenom desamma wid tillsats deraf erhålla större klarhet och en mer torkande förmåga. Skulle i början uppstå någon oklarhet, betyber det intet ty följande dag är blandningen redan åter klar.

Ei kommentteja :