3.8.16

Färgning af ben och elfenben.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 26, 6.7.1849

Benen kokas först i en lut af kalk och sedan i alunvatten, afsköljas och torkas i skuggan, då de bli hwita. Äftven endast en utkokning i kalkwatten kan göra tillfyllest. Elfenben kokas i en alunupplösning försatt med utspädd swafwelsyra. Elfenbenet eller de hwita benen erhålla en röd färg genom kokning i starkt alunwatten och sedan i 3 qwarter kalkwatten och ½ skålp. bresilja. Skulle färgen härwid bli för mörk sker en afsköljning med alunwatten, kokas föremålet med fernbock och alun. Blå färg erhålles af indigo löst i swafwelsyra, och syrans mättning förut med kalk. Grön färg af 3 del. spanskgröna och 1 del salmiak löste i 6 del. sprit. Betas först med en lösning af koppar i skedwatten och sedan färgning i ett warmt bad af blåholtz och jernvitriol erhålles en swart färg.

Ei kommentteja :