5.8.16

Alkalisk fernissa till att göra hattar wattentäta.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 26, 6.7.1849

14½ skålp. schellack och 1 ¼ skålp. renad potaska kokas under beständig omrörning med 6 kannor och 6 qwarter watten tills schellacken löst sig som finnes derpå otl blandningen ej skummar och är nära på färglös. Efter wätskans afswalning finner man ofta ett hwit skorpa, som aftages. Hattarne genomarbetas i den kalla wätskan mycket wäl, hwarefter de torkas och borstas med en styf borste. Efter benna föregående operation neddoppas de i swafwelsyra som är mycket utspädd, eller i förhållande till volym af 16 watten till 1/5 swafwelsyra, och lemnas i den sura wätskan 5 minuter. Slutligen utsköljas de i rent watten.

Ei kommentteja :