8.8.16

En klar fernissa för kartor etc.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 26, 6.7.1849

En klar fernissa för kartor etc. erhålles af 12 lod mastix, 1½ lod wened. terpentin, ½ lod kamfert och 1½ skålp, rektificerad terpentinolja. För att hartzen under digereringen ej skall klibba i hop, tillsättes litet sönderstött glas.

Ei kommentteja :