7.8.16

Guldfernissor.

Tidning för landtbrukare och näringsidkare 26, 6.7.1849

4 lod kornlack, 4 lod sandrak, 4 lod mastix, 4 lod elemi, 1 lod drakblod och 6 skålp. sprit. Denna fernissa är röd men blir guldgul om så mycket af en lika beskaffad fernissa, men hwari drakblodet bliftvit utbytt mot 1¼ lod gummi gutta tillsattes, som för ben rätta färgens åstadkommonde erfordras. Messing som skall bestrykas med denna fernissa bör förut wara wäl rengjord, som sker genom deß behandling någro sekunder med en blandning  af 6 del. saltsyra och 2 del. salpetersyra ytans straxt derefter skeende afsköljning med en warm lösning af 1 del winsten i 3 del. watten; och messingens derefter skeende afgnidning med torr, ren sågspån. En annan guldfernissa bekommes af 8 lod kornlack, 8 lod sandarak, 1 lod gurkmeja, 1 lod gummigutta upplöste i 2 skålp. rektificerad terpentinolja.

Ei kommentteja :