22.1.14

Verkkojen väritys kateku-väriaineena

Suomen kalastuslehti 8-9/1908

(Suomennos).
Kun maamme eri seutujen kalastajat usein ovat Toimitukseltamme tiedustelleet kateku-väritys-järjestelmiä, tahdomme - vaikkakin samasta asiasta, lehdessämme jo aikasemmin on julaistu ulkomaalaisista kalastuslehdistä lainattuja selityksiä - tässä juhlista kateku-väritys-järjestelmän, joka on päässyt käytäntöön kalastuslaiva "Nautilus'ella" ja osottautunut hyväksi sekä suositeltavaksi. Tämä väritysjärjestelmä on tarkotettu etupäässä kaikellaisten verkkojen, kuten silakka-, siika-, kampela-, ahven- y. m. -verkkojen värittämiseen, mutta voidaan saman järjestelmän mukaan värittää luonnollisesti myöskin rysiä, ellei muiden väritysaineiden tähän tarkoitukseen käyttämistä pidetä parempana.

Kun aijotaan värittää uusin, aivan käyttämättömiä verkkoja tai uutta lankaa, täytyy suorittaa pienempi esitoimitus ennen värittämistä. Käyttämätön lanka sisältää näet niin paljon rasva-aineita, ettei väri aina sellaisenaan voi tunkeutua langan läpi varsinkaan ei sen solmussa ollessa. Sentähden täytyy verkkoja (tai lankoja) ensin liottaa kiehuvassa vedessä, joka liuottaa ja poistaa osan näitä rasvaaineita ja saattaa langat katekun vaikutukselle alttiimmiksi. Tätä varten pannaan verkot löysinä, eikä suinkaan tiukkaan sullottuina, astiaan ja kiehuva vesi kaadetaan niiden päälle niin että se hyvin peittää verkot. Astia peitetään ja annetaan verkkojen siinä jäähtyä. Sen jälkeen nostetaan verkot vedestä, väännetään ja levitetään kuivamaan. Vasta tämän jälkeen ryhdytään värittämään niitä. On siis huomattava, ettei verkkoja, joita ennen on väritetty, uudelleen väritettäessä tarvitse vedessä liottaa.

*) Kateku väriä saadaan ostaa Helsingistä m. m. toiminimiltä: Hjelt & Lindgren, Länsiranta 16 ja Helsingin kalanpyydysliike, omist. Frifz Schröder P. Esplanaadinkatu 7 ja on sen hinta edellisessä kaupassa 1:40 Smk. kilolta, jälkimäisessä 1:25 Smk. tai kummastakin 50 kilon astioissa ostettuna 1 mk kilolta.10:tä verkko- tai lankakiloa kohti käytetään 1 kilo katekuväriä *), 50 grammaa sinikiveä (kuparivihtrilliä) sekä, jos verkot ovat uusia, ½ kiloa bresiljaa. Värittämiseen käytetään niin paljon vettä, kun tarvitaan verkkojen täydelliseen peittämiseen väritysastiassa, kun ne siihen löysinä lasketaan. Kateku ja bresilja pannaan kumpikin omaan, harvasta kankaasta valmistettuun pussiinsa ja nämä ripustetaan pataan väritykseen käytettävään veteen puikolle tai kepille, kuitenkin niin, etteivät pussit satu padan pohjaan, sillä väriaine liukenee alaspäin. Kuparivihtrilli sekotetaan veteen sellaisenaan: sitä käytetään tummemman värin aikaansaamiseksi väritettäviin lankoihin. Kun väritysaineet ovat hyvin liuenneet ja liuos on kiehunut n. ½ tuntia, kaadetaan se kuumana lankojen päälle, jotka löysinä ovat lasketut väritysastiaan (mieluimmin puiseen). Liuosta tulee olla niin runsaasti, että se täydellisesti peittää väritettävät langat. Astia peitetään ja verkkojen annetaan hautua siinä siksi kun ne ovat jäähtyneet, johon voi kulua 24:kin tuntia. Senjälkeen nostetaan langat liuoksesta ja liikaliuoksen annetaan valua takasin väriastiaan, sillä näin ylijäämä väriaine voidaan aivan hyvin käyttää vanhojen, ennen väritettyjen verkkojen värittämiseen lisäämättä siihen katekua. Kun liika liuos jotakuinkin hyvin on valunut langoista levitetään ne kuivamaan. Langat eivät saa pitkää aikaa olla käyttämättöminä, sillä silloin polttaa väriaine ne hauraiksi ja kelpaamattomiksi. Viimeistään 2 päivän kuluttua ovat langat laskettavat veteen likoamaan ja liottuaan vedessä vähintäin vuorokauden ovat ne valmiit käytettäviksi. Itsestään selvää on, että kun verkot ovat vaalenneet, s. o. väri niistä on liuonnut pois, tulee niitä uudelleen värittää katekulla.

J. A. S-man.

Ei kommentteja :